nieuws

Afsluitprovisie

bouwbreed

De Afsluitdijk. Feestelijk opgeleverd in 1933. Dertig kilometer lang, 90 meter breed, hier en daar al tien meter hoog. De aanlegkosten destijds: 120 miljoen gulden. De beroemde dam is mede door klimaatveranderingen toe aan renovatie. De kosten van deze operatie bedragen naar schatting 780 miljoen euro: vijftien keer de oorspronkelijke aanlegprijs.

De Afsluitdijk. Feestelijk opgeleverd in 1933. Dertig kilometer lang, 90 meter breed, hier en daar al tien meter hoog. De aanlegkosten destijds: 120 miljoen gulden. De beroemde dam is mede door klimaatveranderingen toe aan renovatie. De kosten van deze operatie bedragen naar schatting 780 miljoen euro: vijftien keer de oorspronkelijke aanlegprijs.
Hoe die vanaf 2011 geplande rehabilitatie van de dijk in grote lijnen gestalte krijgt, weten we eind dit jaar, vernamen we bij de presentatie van de Miljoenennota. De melding was ongeveer het enige bericht van het waterfront dat met Prinsjesdag de kranten haalde.
De Tweede Kamer debatteert begin december over de begroting Verkeer en Waterstaat. Rond die tijd presenteert het kabinet niet alleen denkbeelden over de Afsluitdijk maar ziet tevens een Nationaal Waterplan het licht. Een plan waarin adviezen zijn verwerkt van de nieuwe Deltacommissie. U weet wel, die adviseurs onder leiding van ex-minister Veerman, die voorstelden het waterpeil in het IJsselmeer anderhalve meter te verhogen.
Welke kant het op gaat met de Afsluitdijk is nog gissen. Het kabinet volstond met de boodschap dat bij de update van de Lelylinie wordt gestreefd naar publiekprivate samenwerking. En dat recreatie en energieopwekking een rol spelen.
Een wel heel zuinige formulering. Want Verkeer en Waterstaat is al verder. Veel verder. Enkele consortia van bedrijven en ingenieursbureaus werken thans op verzoek van het ministerie hun bespiegelingen uit over de toekomst van de Afsluitdijk. Stuk voor stuk integrale visies met brede vergezichten. A la Veerman’s Deltacommissie.
De dam zelf verdwijnt niet maar zijn aanzien verandert drastisch, als je de gebundelde visionairs mag geloven. Het wemelt in hun presentaties van ideeën: kwelders, dubbele vooroevers, golfbrekers, getijdekommen, brakwaterbekkens, niet spuien maar pompen, een tweede Afsluitdijk zelfs. De mogelijkheden van windmolens, zonnepanelen en zoet-zoutwater energie zijn niet vergeten. Alleen de recreatie komt er bekaaid vanaf.
Te hopen is dat Balkenende-Bos-Rouvoet c.s. niet slechts kiezen voor een technocratische oplossing. Dat wil zeggen: uitsluitend de dijk verhogen en verbreden, met hier en daar wat energieopwekking en een nieuw bezoekerscentrum.
De Afsluitdijk 21e eeuw biedt bij uitstek de gelegenheid voor nieuw elan. Voor innovatie. Voor een ruimtelijke vorm van kustverdediging die méér is dan alleen maar water keren en pompen. Voor een nieuw type waterwerken waarmee ons land zich rond 2020 weer eens even trots als internationaal op de kaart zet. Ook indien dat extra afsluitprovisie kost. Dan laten we die Olympische Spelen in Nederland maar even zitten.

Reageer op dit artikel