nieuws

Aannemersopleiding nog immer razend populair

bouwbreed

De opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde in Tilburg, die dit jaar het vijftigjarig bestaan viert, is van oudsher een instituut met standing. Vroegere lichtingen studenten noemden de school wel ‘de Nyenrode voor de bouw’.

Meer bekend is de aanduiding ‘de aannemersopleiding’. Maar ook uit die eenvoudige naam spreekt ontzag. Want wie het diploma op zak heeft, kan zich meteen vestigen als zelfstandig bouwondernemer.
Bouwtechnische Bedrijfskunde studeren is tegenwoordig ook mogelijk aan hogescholen in Amsterdam, Heerlen, Utrecht en Enschede. De hbo-opleiding in Tilburg, aangesloten bij Avans Hogescholen, was de eerste in zijn soort en nog een typisch een product van de verzuiling.

Katholieke aannemers

De school werd in 1958 opgericht door de Katholieke Aannemers Bond. Van meet af aan werd de scheiding van religies echter niet erg strikt gehanteerd. Omdat het op dat moment in Nederland de enige opleiding was die bouwtechniek en bedrijfskunde combineerde, stroomden studenten van alle gezindten en uit alle hoeken van het land toe.
Ir. Max de Jonge, een architect die vanaf het prille begin bij de nieuwe opleiding was betrokken en dertig jaar lang les gaf in bestekken en begroten, herinnert zich dat er studenten uit Friesland, de Achterhoek en Noord-Holland in zijn klas zaten. Het schoolbestuur had geen enkele moeite met zijn aanstelling, hoewel hij toch van protestantse huize was. Hij kreeg de uitzonderlijke toestemming om de lessen ’s morgens te beginnen met het bidden van het Onze Vader in plaats van het gebruikelijke Ave Maria.
De Jonge, 77 jaar inmiddels: “De opleiding was erg populair, want als je het diploma haalde, hoefde je niet nog eens apart je middenstandsdiploma en je aannemersdiploma te halen. Je kon meteen beginnen.” De opleiding heette toen nog Aannemers Stafopleiding en de lessen werden gegeven in lokalen van de HTS Tilburg. Op het rooster stonden vakken als economie, bouwtechniek, materiaalbeheer en bouwrecht. “Er was zelfs een arts die EHBO gaf”, weet De Jonge nog.

Lesprogramma

De technische en bedrijfskundige ontwikkelingen die zich in de bouwnijverheid voltrekken, vinden hun weerslag in het lesprogramma, dat voortdurend wordt aangepast aan de eisen van de tijd. De opleiding voorziet de bouw niet alleen van calculators, werkvoorbereiders, projectleiders en kwaliteitsmanagers, maar schenkt ook aandacht aan nieuwe functies, zoals vastgoedmanager en bouwmanagementadviseur. Wie de opleiding in Tilburg volgt, kan kiezen uit drie profielen: vastgoed, bouwmanagement en uitvoering.
Wat in al die jaren niet is veranderd, is de duur van de studie (vier jaar). Ook het aantal studenten dat de opleiding volgt, is constant gebleven. Dat ligt op een gemiddelde van 26 per jaar. Volgens Maarten Janssen van de Stichting Activiteiten Afgestudeerden Bouwtechnische Bedrijfskunde, hebben de afgelopen halve eeuw in Tilburg 1300 studenten het diploma behaald. Velen van hen runnen inmiddels hun eigen ouwbedrijf, weet Max de Jonge: “Op aanbestedingen ben ik dikwijls oud-leerlingen tegengekomen.”

Halve eeuw goed voor reünie en symposium

In het kader van het vijftigjarig bestaan van de ‘aannemersopleiding’ in Tilburg organiseert de Stichting Activiteiten Afgestudeerden Bouwtechnische Bedrijfskunde (SaaBB) samen met Avans Hogescholen een reünie voor oud-studenten en oud-docenten. Deze bestaat uit een symposium met als thema ‘Ondernemen in de bouw’ en een feestavond.
De SaaBB nodigt iedereen die ooit heeft lesgegeven of onderwijs heeft genoten op de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde uit om bij deze reünie aanwezig te zijn. Inschrijven kan via de website. De viering wordt gehouden op 1 november in De Voltage in Tilburg.
www.saabb.nl

Reageer op dit artikel