nieuws

Zilverzandwinning Sigrano begrensd

bouwbreed

Sigrano moet bij het winnen van zilverzand op de groeve tussen Heerlen en Brunssum minimaal 70 centimeter boven het grondwater blijven. Dat bepaalde Raad van State in een voorlopige voorziening. Eerder had de provincie Limburg geen enkele grens aangegeven voor de droge winning. De Raad van State vernietigde begin dit jaar de door de provincie aan Sigrano verleende vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet. De Stichting Behoud Brunssummerheide (SBB) had tijdens de bezwaarprocedure geëist dat Sigrano minimaal 3 meter boven de grondwaterstand moest blijven.

Sigrano moet bij het winnen van zilverzand op de groeve tussen Heerlen en Brunssum minimaal 70 centimeter boven het grondwater blijven. Dat bepaalde Raad van State in een voorlopige voorziening. Eerder had de provincie Limburg geen enkele grens aangegeven voor de droge winning. De Raad van State vernietigde begin dit jaar de door de provincie aan Sigrano verleende vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet. De Stichting Behoud Brunssummerheide (SBB) had tijdens de bezwaarprocedure geëist dat Sigrano minimaal 3 meter boven de grondwaterstand moest blijven.

Reageer op dit artikel