nieuws

Zellingwijk bijna ontgift na jaren proceduremisère

bouwbreed Premium

De sanering van de gifgrond in Zellingwijk in GouderakTientallen meters hekwerk scheiden de Achterweg en de Dorpsstraat in Gouderak (gemeente Ouderkerk) van de Zellingwijk, een van de beruchtste gifbelten van Nederland. Na een intensief voorbereidingsproces is aannemerscombinatie Boskalis Heijmans bezig met de sanering en de herontwikkeling van het gebied.

Achter het hek loopt een gelaarsde man in beschermingskleding over een afgegraven zandvlakte. Met zijn in veiligheidshandschoenen gestoken handen omklemt hij een dikke slang waarmee hij een grijze massa spuit op de onwelriekende bodem.
“Een afdeklaag zodat de vervuilde grond zich niet kan verspreiden”, verduidelijkt Marc Daan, projectleider van Combinatie Boskalis-Heijmans Herontwikkeling Zellingwijk. “Zulke veiligheidsmaat-regelen zijn beslist nodig. We doen er alles aan om zowel de omwonenden als onze eigen mensen te beschermen.”
Een kijkje nemen op het werk zit er om die reden niet in. “Alleen gekwalificeerd personeel mag het terrein betreden, daar zijn we streng in.” Daan is vanaf het prille begin betrokken bij het werk dat in februari begon, na een voorbereidingsperiode van twee jaar. Die tijd was nodig voor onder meer bodemonderzoek, het maken van een saneringsplan en het aanvragen van vergunningen.
De geschiedenis van het project voert terug naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. Zellingwijk, gelegen aan de Hollandsche IJssel, raakte toen sterk vervuild nadat op grote schaal chemisch afval was gestort.
Desondanks verrees op het drie hectare grote terrein een woonwijk. Vanwege de troep in de bodem, werd het buurtje begin jaren tachtig met de grond gelijk gemaakt. Pas in 1997 werd plannen gemaakt voor bodemsanering en wederopbouw. Vervolgens duurde het nog acht jaar voordat de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk en de combinatie Boskalis-Heijmans het aannemingscontract tekenden.

Deelopdrachten

Daarin waren elf deelopdrachten vastgelegd. Van het uitvoeren van onderzoek, nautisch baggeren, landbodem- en waterbodemsanering tot en met woningbouw en natuurontwikkeling. Door de combinatie uit te voeren volgens het design 0x26 construct-principe. Dat wil zeggen dat alle risico’s voor rekening van de aannemerscombinatie zijn. De totale aanneemsom werd begroot op ruim 19 miljoen euro.
“Ons plan van aanpak voor een sanering werd al in 1997 als beste gekozen uit bijna veertig plannen. Maar pas na de Europese aanbesteding in 2004 werden de werkzaamheden begin 2005 aan onze combinatie gegund”, zegt Johan Dolman, algemeen directeur van Boskalis Dolman.
“De design 0x26 construct-verplichting, maakte het noodzakelijk onze expertise al in een vroeg stadium te bundelen. We richtten daarom een team van deskundigen op dat de sanering en alle daarmee verbonden risico’s tot in de kleinste details in kaart bracht.” Daarmee legde de combinatie een solide basis om de schoonmaak en herontwikkeling van het 3 hectare grote gebied beheersbaar te maken. Toch waren niet alle problemen overwonnen.
Omdat het saneren van het gebied een erg ingewikkelde klus is die risico’s met zich meebrengt voor onder meer de gezondheid van de omwonenden, de werknemers van de combinatie en het milieu, waren uiteenlopende vergunningen nodig. In totaal 35.
Deze moesten worden verkregen bij verschillende overheden, namelijk de gemeente Ouderkerk, Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het bleek een moeizaam proces waardoor het in totaal twee jaar duurde voordat het werk kon beginnen.
“Het was telkens weer erg ingewikkeld om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen”, zegt Dolman. “Daaraan is met wederzijds respect gewerkt en uiteindelijk is het ook gelukt.”

Alliantiecontract

Wim van der Poel, directeur Heijmans Infra Techniek knikt instemmend. “Wij vinden het geen probleem dat bij design 0x26 construct de aannemerscombinatie risicodragend is”, vult hij aan. “Maar voor dit soort bijzondere projecten waar de omgeving en alle betrokken overheden zo’n grote rol spelen, zou een alliantiecontract beter werken. Binnen een alliantie kunnen dan de stakeholders vertegenwoordigd zijn waardoor voorbereidingsprocessen en het aanvragen van vergunningen sneller en beter kunnen verlopen.”

Stortmateriaal

Ondanks alle tegenvallers verloopt het werk nu voorspoedig.
Terwijl achter het hek aan de Dorpsstraat de man in het beschermingpak onverstoorbaar verdergaat met het opspuiten van de afdeklaag, meldt projectleider Daan niet zonder trots dat inmiddels ongeveer de helft van de vervuilde bodem is afgevoerd.
“Bedenk daarbij dat er rond de 256.000 kuub stortmateriaal in de grond zat”, benadrukt hij. “In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt dit deel van het werk afgerond.”
Daarna gaat de aannemerscombinatie verder met de andere onderdelen van het project, te weten natuurontwikkeling en woningbouw. Boskalis-Heijmans bouwt zo’n 49 koop- en 23 huurwoningen op de dan weer schone grond. Het buurtje krijgt een passantenhaven en een klein natuurgebied.
De eerste bewoner van de nieuwe Zellingwijk krijgt in 2011 de sleutel uitgereikt. De man in het beschermingspak zal dan definitief verdwenen zijn uit het Gouderakse straatbeeld. n

Reageer op dit artikel