nieuws

Woningcorporaties twijfelen massaal over nut bestel

bouwbreed

Het merendeel van de woningcorporaties denkt na over uittreding uit het bestel. Dat blijkt uit onderzoek van USP Marketing Research onder tachtig corporaties.

De wens van woningcorporatie De Veste om het corporatiebestel te verlaten, blijkt veel collega-corporaties te inspireren tot discussies over uittreding uit het bestel. Meer dan de helft (56 procent) van de corporaties gaat de mogelijkheid van uittreden op de agenda zetten als De Veste bij de Hoge Raad toestemming krijgt uit het bestel te stappen.
Uittreding is bij 61 procent van de sociale verhuurders de laatste jaren al een gespreksonderwerp. De vennootschapsbelasting die corporaties sinds dit jaar moeten betalen, lijkt voor velen de druppel die emmer doet overlopen.
Vertrekken uit het bestel moet mogelijk zijn, vindt 78 procent van de ondervraagde directeuren. De overheid moet afblijven van het vermogen van De Veste als het uittreedt, vindt 68 procent. Voorwaarde is wel dat de corporatie haar doelstellingen laat goedkeuren door de minister.
Veel vertrouwen in het bestel is er niet. Opvallend is dat bijna vier van de tien corporaties (39 procent) verwachten dat het bestel de komende tijd in elkaar gaat zakken.
Willem van Leeuwen, voorzitter van corporatiekoepel Aedes noemde uittreding onlangs nog een non-issue. Niet mee eens, zegt 59 procent van de corporatiedirecteuren. En 63 procent vindt uittreding geen zinloze weg; 31 procent overigens wel.
Daaruit blijkt dat de verdeeldheid onder corporaties groot is. 37 Procent van de ondervraagden zegt de laatste drie jaar niet nagedacht te hebben over uittreden. En 27 Procent gaat het niet op de agenda zetten, ook niet als De Veste de rechtszaak wint.
Onderzoeker Martijn Verschoor is verbaasd over de grote response. Tachtig van de 380 corporaties reageerden. “Dat haal je met een normaal onderzoek nooit. Het geeft aan dat het onderwerp enorm leeft.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels