nieuws

Vrij uitzicht op 9 plaatsen langs weg

bouwbreed Premium

Minister Cramer (milieu) heeft een studie laten uitvoeren naar het uitzicht vanaf snelwegen. Op negen plaatsen worden ‘snelwegpanorama’s’ van nationaal belang aangewezen. Open landschappen waar voor langere tijd niets gebouwd mag worden.

Het Nederlandse landschap is te mooi en waardevol om maar lukraak vol te bouwen. Sterker nog, de weilanden, veenontginningen en polders zijn zelfs een vestigingsplaatsfactor en mede bepalend voor de internationale concurrentiepositie. Zo is althans op te maken uit de uitgelekte conceptversie van het rapport ‘Zicht op mooi Nederland; Structuurvisie voor de Snelwegomgeving’.
Volgens de schrijvers van het stuk is “bewezen dat groen en ruimte in algemene zin rustgevend zijn en bijdragen aan herstel van stress. Verhoging van de landschapskwaliteit draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van de Nederlander. Investeren in een mooi landschap betaalt zich uit in euro’s en geluk!” En dus wil Cramer negen plaatsen aanwijzen die het stempel ‘Nationaal snelwegpanorama’ verdienen.

Horizonvervuilers

Het gaat om Eemland langs de A1, Wijde Wormer-Oostzaan langs de A7, Wiericke langs de A12, Wijk en Wouden langs de A4, Noord-Kennemerland langs de A9, Venen-Vecht langs de A2, Hoeksche Waard langs de A29, IJsselvallei langs de A1 en de Drentsche Aa langs de A28.
Stuk voor stuk open plekken die het op grond van hun landschappelijke kwaliteit, beleving, herkenbaarheid, ligging binnen de ruimtelijke hoofdstructuur, ruimtedruk en het oordeel van experts waard zijn om te behouden. Automobilisten kunnen hier ten minste 6 tot 150 seconden van het landschap genieten.
Naast de door VROM aangewezen plekken van rijksbelang moedigt Cramer de provincies aan zelf ook snelwegpanorama’s aan te wijzen die voor langere tijd planologisch en juridisch beschermd worden tegen de komst van geluidsschermen, windmolens, elektriciteitsmasten en andere horizonvervuilers.

Reageer op dit artikel