nieuws

Vraag bepaalt omvang Nieuw Valkenburg

bouwbreed Premium

Mocht de woningbehoefte teruglopen, dan wordt de nieuwe woonwijk op het voormalige vliegkamp Valkenburg ten westen van Leiden kleiner. De bouw kan er beginnen zodra de verkeersproblemen in de regio zijn aangepakt door de aanleg van de Rijnlandroute.

Mocht de woningbehoefte teruglopen, dan wordt de nieuwe woonwijk op het voormalige vliegkamp Valkenburg ten westen van Leiden kleiner. De bouw kan er beginnen zodra de verkeersproblemen in de regio zijn aangepakt door de aanleg van de Rijnlandroute.
De financiering van deze verbinding is een heet hangijzer in het overleg met het Rijk, dat vooralsnog weigert de verlangde middelen beschikbaar te stellen. Intussen gaat de planvoorbereiding gewoon door. Het ontwerp-structuurplan is op een aantal punten aangepast naar aanleiding van inspraakreacties en kan nu worden vastgesteld door de raden van de twee betrokken gemeenten, Katwijk en Wassenaar.
Een van die aanpassingen is de optie een deel van het gebied niet te bebouwen als de woningbehoefte voor de periode 2020-2025 lager blijkt uit te vallen. Concreet betekent dit dat het totale aantal te bouwen woningen uitkomt op 4500 tot 5000, afhankelijk van de vraag. De start van de bouw ligt in de periode vanaf 2010.
Naast woningbouw blijft glastuinbouw een belangrijke factor in het gebied. Verder wordt gewerkt aan een intentieovereenkomst met het ministerie van VROM over duurzaamheid.
De twee gemeenteraden behandelen het plan in september. Ook na de vaststelling van het structuurplan blijft het uitgangspunt: eerst bewegen, dan bouwen. Dat wil zeggen: zonder Rijnlandroute geen Nieuw Valkenburg.

Reageer op dit artikel