nieuws

SBR relati veert schade aan gave gevel door klimop

bouwbreed Premium

Een gevel met klimop? Dat wekt nogal eens de verwachting van schade aan voegen en stenen met voortijdig onderhoud als gevolg. Kenniscentrum SBR relativeert die gevolgtrekking en legt in de publicatie Gevels in ’t Groen uit in welke gevallen een klimop wel tot schade leidt.

Onderzoek leert SBR dat het dan eigenlijk altijd om vervolgschade gaat door verkeerd gekozen planten. Hechtwortels dringen in barsten en spleten en zetten naarmate ze dikker worden steeds meer spanning op het materiaal. Met schade als gevolg. Op een gave muur is de indringing zo gering dat die alleen onder de microscoop te zien is, registreert SBR.

Droog

“Over het geheel genomen geeft ‘groen’ juist bescherming aan de gevel,” vindt Nico Hendriks van BDA Geveladvies die de publicatie maakte. Vooral de planten die altijd groen zijn zoals klimop voorkomen dat neerslag rechtstreeks op de muur valt waardoor ze langer droog blijven. Het groen schermt de gevel ook af tegen directe zonnestraling waardoor muren minder sterk opwarmen en ’s nachts dus koeler zijn. In het verlengde daarvan blijft het ook in de omgeving koeler.
Ook de gezondheid blijkt te profiteren van de gevelbegroeiing: groen vangt fijn stof en neemt zware metalen op. Hendriks: “En omdat de bladeren vervuiling uit de lucht zeven vergt een gevel en de elementen die erin zijn verwerkt minder onderhoud.” In stedelijke gebieden met zware luchtvervuiling moet bijvoorbeeld elke vijf tot zes jaar de schilder langskomen; in schone(re) landelijke gebieden is dat om de elf jaar.
Dat laatste scheelt aanmerkelijk in de kosten, maar de praktijk leert dat die besparing nauwelijks wordt meegenomen in de afweging om een gevel groen te maken. “Er wordt slechts naar de kosten gekeken en niet naar de baten”, zegt Hendriks. En dat komt omdat de kosten voor aanleg en onderhoud voor rekening van de eigenaar komen en de baten de maatschappij ten goede komen. ‘Het beleid’ onderkent intussen al wel de waarde van groen in de gebouwde omgeving, getuige het programma Groen in en om de stad.
Gemeenten als Rotterdam, Leiden, Almere en Nijmegen maken volgens Hendriks veel werk van het groen in hun gebied. Hij constateerde de afgelopen jaren een toenemende belangstelling: “Vooral omdat architecten en opdrachtgevers het mooi vinden.” Bij de laatste groep speelt ook een zakelijk aspect mee: een groene gevel drukt maatschappelijk verantwoord ondernemen uit. Van die interesse moeten onder andere de dak- en gevelbegroeners zien te profiteren.

Reageer op dit artikel