nieuws

OV-markt gunstig voor bouw

bouwbreed

Concurrentie op het spoor en tussen busmaatschappijen leidt tot meer investeringen in de ov-infrastructuur en tot meer bouwproductie. Dat concludeert het EIB,

De marktwerking in het openbaar vervoer lijkt goed uit te pakken voor bouwbedrijven. Een deel van de efficiencywinsten, ontstaan zijn door de invoering van een vrije OV-markt, wordt geïnvesteerd in het realiseren van bijvoorbeeld vrije busbanen en railgebonden infrastructuur, schat het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Het instituut gaat ervan uit dat 25 procent van de kostenbesparingen een weg vindt naar bouwprojecten.
Het EIB houdt echter een slag om de arm. De decentrale vervoersautoriteiten, die tegenwoordig over de bestedingen van openbaar vervoer gaan, kunnen er ook voor kiezen het bespaarde geld volledig aan exploitatie uit te geven, zoals het verhogen van de frequentie van buslijnen, of de invoering van nieuwe lijnen. Dat noemt het EIB echter niet aannemelijk.
Dat het vrijgekomen geld volledig aan nieuwe bouwprojecten opgaat, is ook onwaarschijnlijk. Dat zou leiden tot hoge exploitatiekosten.
Hoe het geld ook wordt besteed, een toename van OV-mobiliteit – zowel hogere frequenties, als ritten met hogere bezettinggraden -zal op lange termijn leiden tot een hogere onderhoudsvraag, waardoor de gww-onderhoudsproductie toeneemt.

Dwarsligger

De bouw moet zich volgens het EIB echter niet rijk rekenen. Afgezet tegen de totale ggw-investeringen is de extra gww-productie die ontstaat beperkt. Bovendien zou de overheid nog dwars kunnen liggen. Ze zou, inspelend op efficiencywinsten, de budgetten voor de OV-autoriteiten kunnen verlagen, waardoor de vrijgekomen bestedingsruimte wordt verkleind. Dit zal navenant doorwerken op de investeringsimpuls, waarschuwt het EIB.
De marktwerking op de OV-markt is tot nu toe beperkt tot regionale spoor- en busmarkten. De landelijke spoormarkt en de stedelijke markten zijn nog gesloten voor concurrentie. Gemeten naar de omzetcijfers (2003) van de totale OV-markt (3,1 mld euro), blijkt dat op ongeveer een derde (1,1 mld) van de marktcompetitie mogelijk is. De in 2001 gestarte liberalisering van het OV heeft geleid tot een kostenbesparing van ongeveer 15 procent, blijkt uit een studie uit 2005.

Reageer op dit artikel