nieuws

Opinieblad van NVB moet debat in het veld verdiepen

bouwbreed Premium

Personeel van projectontwikkelaars en bouwers moet meer discussiëren over problemen en ontwikkelingen die ze in hun dagelijkse arbeidsomstandigheden tegenkomen, vindt NVB-voorzitter Nico Rietdijk. Hoe denken ze over hot-items en wat zijn hun argumenten? Via het nieuwe opinieblad Opinar krijgen leden de kans hun stem te laten horen.

Het ‘tromgeroffel’ onder de NVB-achterban heeft een vaak wat oppervlakkige toon. De branchevereniging wil de discussie verdiepen. “De focus in het debat ligt vaak bij de landelijke overheid en de grote bedrijven, maar de achterban van de NVB moet ook haar mondje roeren. Het echte werk moet namelijk in het veld gebeuren en niet in Den Haag”, stelt Rietdijk. “Via dit nieuwe blad willen we ons profileren als een partij die meedenkt in de maatschappelijke ontwikkelingen in ons land.”

Vergrijzing

Naast bedrijfseconomische onderwerpen worden volgens Rietdijk ook zeker de tendensen in de arbeidsmarkt en personeelsbeleid besproken. Zo kan de NVB-voorzitter zich voorstellen dat in Opinar het tekort aan personeel, het binden en boeien van medewerkers, de vergrijzing in de bouw en het lean bouwen bediscussieerd gaan worden. Het lean bouwen betreft het optimaal inzetten van personeel, gepaard met een zo hoog mogelijke motivatie.
Rietdijk zet de formule uiteen: “Het kwartaalmagazine wijdt zeker de helft van de pagina’s aan een essay dat wordt opgesteld door een deskundige op dat bewuste vakgebied. De essay-schrijver is een gezaghebbend persoon die een duidelijk betoog neer kan zetten. Zo hebben we in de eerste uitgave oud NVB-voorzitter Henk van Harssel aan het woord gelaten over de gemiddelde doorlooptijd van de woningbouw.” Kritische reacties van derden en het standpunt van de NVB vullen het restant. Uiteraard wordt het blad verluchtigd met foto’s. De branchevereniging nodigt met name parijen als gemeenten, woningcorporaties en adviesbureau’s uit mee te discussiëren. Logisch, want de NVB-leden zijn afhankelijk van deze partijen.
In de volgende edities staan het huurbeleid, de hypotheekrente-aftrek en energiezuinig bouwen ter discussie. Thema’s die het maatschappelijk belang direct raken. Wie een beschrijving van bouwtechnieken verwacht, slaat de plank mis.

Woonconsument

“In de bouw rennen we nu vaak achter elkaar aan. Als Pietje die epc-waarde behaalt, moet Jantje net zo hoog reiken. Maar laten we van die epc-waarde geen technisch speeltje maken. Het doel moet zijn om een zo gezond en comfortabel mogelijk klimaat in een gebouw te creëren. Dan mag er gediscussieerd worden over de ervaringen van de woonconsument. En leg maar eens op tafel hoeveel extra kosten de consument betaalt voor energiezuinige maatregelen. Is dat verantwoord?”, daagt Rietdijk uit.
Uiteindelijk wil de NVB bereiken dat de politiek bewust beleid voert op basis van de inhoud van Opinar. Inhoudelijke betogen op basis van gedegen studie en research komen betrouwbaar over. “Op basis daarvan kunnen overheden en bedrijfsleven gefundeerde beslissingen nemen.”

Alleen ruimte voor meningen

In de tweede uitgave van Opinar staat het gezonder maken van de woningmarkt centraal. Prof. Piet Eichholtz stelt het omstreden huurbeleid en rente-aftrek aan de kaak. (Niet-)leden en relaties van de NVB mogen op het betoog van Eichholtz ‘schieten’. Deze reacties worden mogelijk in de volgende uitgave van oktober 2008 gepubliceerd.
Opinar bevat circa twintig à dertig pagina’s. Er is alleen plek voor opiniërende stukken. Leden krijgen Opinar gratis toegestuurd; niet-leden kunnen straks het magazine via de website downloaden.

Reageer op dit artikel