nieuws

Onteigeningsprocedure voor weg overnieuw na blunder

bouwbreed Premium

De gemeente Hardenberg moet de onteigeningsprocedure voor de realisatie van de ontsluitingsweg Nijenstede overdoen. Het bureau dat door de gemeente is ingeschakeld om de procedure uit te voeren, heeft dit niet goed gedaan.

“We moeten daarom opnieuw beginnen. Het is nog niet duidelijk of dit al dan niet financiële schade met zich meebrengt. Het is ook nog te vroeg om te zeggen of we een claim bij het bureau zullen neerleggen”, aldus Jolien Schuurman van de gemeente Hardenberg.
De gemeenteraad stemde een half jaar geleden in met de onteigeningsprocedure, die nodig is voor de aanleg van de nieuwe centrumring en waar Nijenstede deel van uitmaakt. Een extern bureau, waarvan Hardenberg de naam niet bekend wil maken, is ingeschakeld voor de jurisprudentie. Naar nu pas blijkt is bij de eerste onderhandelingen alleen over het gehele eigendomsrecht gepraat en niet over het te onteigenen deel.

Overeenstemming

Hardenberg is hierover op de vingers getikt door het ministerie van VROM. Inmiddels heeft de gemeente met de meeste grondeigenaren, zonder onteigeningsprocedure, al een overeenstemming bereikt. Met een enkeling moet de procedure opnieuw worden gestart. Hardenberg verwacht niet veel vertraging van het project, omdat het toch de bedoeling was dat het gefaseerd wordt uitgevoerd.

Reageer op dit artikel