nieuws

Ombudsman start onderzoek naar inspraak bij projecten

bouwbreed Premium

Op het moment dat milieuminister Cramer verantwoording moet afleggen over subsidies aan milieuclubs meldt ze de Eerste Kamer dat ze in de nieuwe Wro burgerparticipatie meer aandacht wil geven. En de nationale ombudsman kondigt een onderzoek aan naar inspraak bij lokale overheden.

Inspraak en burgerparticipatie lijken deze week dus de sleutelwoorden in Den Haag.
Sinds blijkt dat het ministerie van VROM subsidie verstrekt aan organisaties die dat geld vervolgens gebruiken om overheidsplannen te dwarsbomen, jaagt politiek rechts eensgezind op Cramer.
En juist in de week dat Cramer bijna constant onder vuur ligt in diverse media stuurt de milieuminister een brief aan de Eerste Kamer waarin ze uitlegt hoe ze participatie van burgers bij ruimtelijke plannen wil bevorderen. De senaat had de bewindsvrouw daar in mei, tijdens de behandeling van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), om gevraagd. Cramer meldt de Eerste Kamerleden dat nu in de wet is opgenomen dat overheden al in het allervroegste stadium aan burgers moeten vertellen wat ze van plan zijn. Bovendien moeten lokale overheden bij ruimtelijke plannen in diezelfde plannen aangeven dat en op welke manier ze burgers bij die plannen gaan betrekken.

Gefrustreerd

Op hetzelfde moment kondigt de nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer een onderzoek aan naar inspraakprocedures bij gemeenten. Hij ontvangt namelijk regelmatig klachten over inspraak. “Burgers blijken gefrustreerd omdat ze te laat bij plannen worden betrokken of omdat hun mening er niet toe doet”, schrijft Brenninkmeijer. “Ze klagen erover dat het lijkt alsof de procedure een verplichte oefening is en niet daadwerkelijk gericht is op hun betrokkenheid.”

Reageer op dit artikel