nieuws

Offshore windpark in Kattegat

bouwbreed

De Deense rijksenergiedienst opent binnenkort de inschrijving voor de bouw en exploitatie van een nieuw offshore windturbinepark in het Kattegat. In het parlement is een akkoord bereikt over de aanpak van dit project dat moet voorzien in een capaciteit van 400 megawatt.

De Deense rijksenergiedienst opent binnenkort de inschrijving voor de bouw en exploitatie van een nieuw offshore windturbinepark in het Kattegat. In het parlement is een akkoord bereikt over de aanpak van dit project dat moet voorzien in een capaciteit van 400 megawatt.
Volgens de energiedienst is dat voldoende voor het jaarverbruik van 400.000 huishoudens. Afhankelijk van het type waarvoor wordt gekozen, komen er op de locatie bij het eiland Anholt tussen 100 en 175 turbines.
Een van de voordelen van de locatie is dat de turbines kunnen worden aangesloten op de bestaande kabelnetten, zegt de dienst. De doelstelling is dat het windmolenpark uiterlijk in 2012 in gebruik wordt genomen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels