nieuws

NMa handhaaft boetes zestien gww-bouwers

bouwbreed

De Rotterdamse rechtbank heeft de boetes die zestien gww-bouwers kregen opgelegd voor deelname aan het bouwkartel, gehandhaafd.

De Rotterdamse rechtbank heeft de boetes die zestien gww-bouwers kregen opgelegd voor deelname aan het bouwkartel, gehandhaafd.
De bouwbedrijven stapten naar de rechter omdat zij het niet eens zijn met de wijze waarop de NMa de hoogte van de boetes heeft berekend. Veel van hen vinden bovendien dat ze recht hebben op meer korting. Hoewel de rechtbank oordeelde dat een aantal aannemers terecht bezwaar had gemaakt, zag zij geen aanleiding om de boetebesluiten van de NMa terug te draaien. Alleen Jacobs Wegenbouw uit Nijmegen zag zijn boete worden gehalveerd, tot 65.000 euro. De bouwers die bezwaar aantekende, betreffen allen kleine- en middelgrote bedrijven. De opgelegde boetes variëren van 125.000 euro tot ruim 850.000 euro.
De NMa ontwikkelde destijds een versnelde sanctieprocedure om het voor bouwbedrijven mogelijk te maken snel en collectief schoon schip te maken.

Reageer op dit artikel