nieuws

Nieuwe procedure steigerbouw nog dit jaar van kracht

bouwbreed

Steigers bezwijken vooral door een mankerende verankering, vindt SGB. De steigerexpert uit Helmond denkt de veiligheid te kunnen verbeteren met een nieuwe verankeringsprocedure. “Een aanvulling op de Richtlijn voor Stalen Steigers die in de loop van dit jaar van kracht wordt”, zegt Rob Goeree van SGB.

De praktijk leert Goeree dat over het algemeen steigers te weinig worden verankerd. Het gevolg: omgewaaide steigers na een storm. Dezelfde praktijk leert hem dat op de bouwplaats de verankering van een steiger nog wel eens wordt weggehaald zonder dat die weer wordt teruggezet. “Als die al wordt teruggeplaatst gebeurt dat regelmatig verkeerd!” En soms staat een steiger op een ondergrond waarvan de draagkracht verkeerd is bepaald. Al die tekortkomingen ondermijnen de veiligheid van de steiger.
Op een bouwplaats komen veel disciplines samen. De vertegenwoordigers van de verschillende beroepen halen de verankeringen soms weg omdat ze anders hun werk niet kunnen doen. Goeree: “En vaak vergeten ze de verankeringen weer terug te zetten.” Terugplaatsen blijkt vaak moeilijk omdat na het uitvoeren van bijvoorbeeld voegwerk het oorspronkelijke ankerpunt niet meer is terug te vinden.
Gevaarlijke mankementen die de verankeringsprocedure van SGB moet voorkomen. De steigerspecialist geeft zijn klanten bij de offerte en de opdrachtbevestiging het aantal ankers op en rekent de krachten voor die ze kunnen weerstaan. “Bij de oplevering overhandigt SGB een registratieformulier met het aantal verankeringen en de plek waar ze zijn aangebracht”, zegt Goeree. Voor alle duidelijkheid markeert een geel label de verankeringen.
Niet in de laatste plaats voor zichzelf geeft SGB daarmee een verklaring af dat de steiger voldoet. En iedereen die met deze steiger van doen heeft kan die aan de hand van het formulier controleren. Vooraf moet dan worden bepaald wie hoe vaak de steiger naloopt. Wanneer voor de steiger een krachtentest is uitgevoerd doet SGB er ook een rapport van deze test bij.
In het verlengde van de verankeringsprocedure stelt SGB een nieuwe ankerbuis met haak voor. Die is alleen te gebruiken in combinatie met een korte oogbout.

Richtlijn

De Richtlijn voor Stalen Steigers is te vergelijken met het vroegere Publicatieblad P-6 van de Arbeidsinspectie. De A-bladen voor de steigerbouw zullen ook naar dit al dan niet digitale en losbladige handboek verwijzen. De Richtlijn is een initiatief van de steigerbouwers die verenigd zijn in de VSB en de Komat die de directeur van materieeldiensten verenigt. De ruim 150 pagina’s zullen binnenkort verschijnen.

Reageer op dit artikel