nieuws

Modieslab moet kilometers maken

bouwbreed Premium

De duurzaamheid van Modieslab moet worden getest op een kilometers-lang traject. Ondanks goede testcijfers van dit derdegeneratiewegdek tijdens een proef op de A12, geeft Rijkswaterstaat het concept niet vrij; het proefvak is te klein en de proefperiode te kort.

Thomas van Belzen
Waar en wanneer de volgende proef plaats moet vinden is nog onduidelijk. Maar het zal gebeuren op een compleet nieuw aan te leggen traject. “Een bestaande weg vrijmaken voor Modieslab kan wel, maar is niet rendabel”, licht Jonna Brandsma toe namens Rijkswaterstaat. De wegbeheerder heeft de resultaten van de jongste proef op de A12 bij Utrecht geëvalueerd. In een vak van 100 bij 10 meter werd het beton getest op verschillende aspecten zoals draagkracht, rijcomfort en geluidsreductie. Uit de evaluatie blijkt dat Modieslab op de A12 over het algemeen voldoet. De geluidsreductie ten opzichte van Dicht Asfaltbeton, het referentiewegdek, bedraagt 6,2 dB(A) en komt overeen met de doelstelling. De absorptiekarakteristiek van Modieslab komt zoals vereist overeen met die van tweelaags ZOAB. Ook in de stroefheids- textuur- en rafelingstesten (steenverlies van 1,7 gram waar maximaal 20 gram is toegestaan) komt Modieslab goed uit de verf. Met de waterdoorlatendheid lijkt het ook wel goed te zitten. In de zogeheten Beckerproef bedraagt de uitstroomtijd 15,6 seconden waar dat 20 seconden mag zijn. Kostenverhogende gebeurtenissen hebben zich tijdens de proefperiode niet voorgedaan.

Toepassing

Uit het rapport blijkt verder dat Rijkswaterstaat nog altijd gelooft in Modieslab, op kunstwerken, als betonfunderingen of op versleten betonwegen. De meeste kansen dicht Rijkswaterstaat het innovatieve wegdek toe als prefab weg op palen in zettingsgevoelige gebieden. In deze toepassing zijn de kosten van Modieslab ongeveer vergelijkbaar met een traditionele oplossing. De verwachte voordelen die het extra biedt (snelle aanleg, minder onderhoud, minder grondaankoop, snelle bouwtijd e.d) zijn in de vergelijking niet eens meegenomen. Al met al is Rijkswaterstaat er positief over. “Wel moet worden aangetekend dat alle eisen tot nu toe alleen vlak na openstelling en in het eerste jaar konden worden beproefd. Over het voldoen aan de eisen op langere termijn, valt nog weinig te zeggen.” Rijkswaterstaat pleit voor een traject van enkele kilometers, dat voldoende representatief is voor de beoordeling van het gedrag van het concept onder vrachtverkeer op rijkswegen. Modieslab wordt al beproefd sinds 2001 en staat voor Modulair – Intelligent – Energiek – Slab (Engels voor plaat). Het wegdek is ontwikkeld door Betonson, Arcadis en Heijmans.

Reageer op dit artikel