nieuws

Minder overlast door wegwerk

bouwbreed

Weggebruikers hebben in het tweede kwartaal minder overlast ondervonden van werk aan de weg. Dat is op te maken uit de voortgangsrapportage Groot Onderhoud Wegen die verkeersminister Eurlings deze week aan de Kamer stuurde. Toch ergeren automobilisten zich vaker aan dat werk.

In de kwartaalrapportage, die de periode van april tot juli van dit jaar beslaat, is te lezen dat het aantal files dat ontstaat door wegwerkzaamheden is afgenomen. De totale filezwaarte bedroeg dit jaar in het tweede kwartaal 4,4 miljoen kilometerminuten. Dit is 2,3 procent lager dan in dezelfde periode in 2007.
De totale filezwaarte vanaf januari is 8,2 miljoen kilometerminuten, waarvan 3,9 procent wordt veroorzaakt door werkzaamheden. Rijkswaterstaat blijft daarmee keurig binnen de door de Tweede Kamer toegestane marges. Die schrijft voor dat de filedruk door groot onderhoud met 5 procent mag toenemen tot 10 procent. Ofwel, tijdens perioden van groot onderhoud mag 10 procent van alle files worden veroorzaakt door werk aan de weg.
De tabellen in de voortgangsrapportage laten zien dat de zwaarste files door werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2008 op de A2 van Utrecht naar ’s Hertogenbosch bij Culemborg stonden, gevolgd door de A16 van Rotterdam naar Breda bij Klaverpolder. Het aandeel door werkzaamheden ten opzichte van de totale filezwaarte in het tweede kwartaal van 2008 is vergeleken met het overeenkomstige kwartaal van 2007 licht gedaald van 5,9 procent naar 5,1 procent. Overigens betekent de daling van het aantal files door werk aan de weg niet dat de automobilisten en vrachtwagenchauffeurs het ook zo ervaren. Eurlings liet de tevredenheid onder weggebruikers ook onderzoeken en daaruit blijkt dat een meerderheid van de weggebruikers tevreden is over de manier waarop hinder door werkzaamheden wordt beperkt (60 procent). De tevredenheid is daarmee ongeveer gelijk aan de overeenkomstige periode in 2007.

Ontevreden

Het aandeel ontevreden weggebruikers stijgt echter ten opzichte van de overeenkomstige periode van vorig jaar van 10 procent naar 15 procent. In vergelijking met drie maanden geleden is het aantal weggebruikers dat meer last heeft van wegwerkzaamheden gestegen van 12 naar 15 procent en daalt de tevredenheid van 67 naar 60 procent. De belangrijkste oorzaak voor de ontevredenheid onder weggebruiker is het blijven staan van borden wanneer er niet zichtbaar meer wordt gewerkt. Verder zijn het te laat of onduidelijk aangeven van wegwerkzaamheden en vervelend rijgedrag van medeweggebruikers oorzaken voor ontevredenheid onder automobilisten. Vrachtwagenchauffeurs blijken met name niet tevreden over de smalle rijstroken.

Belangrijkste werkzaamheden huidige kwartaal

l A2 Weekendafsluiting tussen knooppunt Everdingen – knooppunt Deil (verbreding)
l A8 Knooppunt Zaandam – brug over de Zaan, grootschalig asfalteringswerk
l A12 Oosterbeek – Maanderbroek en Waddinxveen – knooppunt Gouwe, aanleg spits- en weefstroken
l A12 Bezuidenhout – knooppunt Prins Clausplein, werkzaamheden aan geluidsschermen
l A13 Delft Zuid – knooppunt Kleinpolderplein, weekendafsluitingen voor onderhoud en aanleg fietstunnel
l A15 Ridderkerk – Alblasserdam, grootschalig onderhoud aan viaducten + Noordtunnel
l A16 Brienenoordbrug, herstelwerkzaamheden asfaltverharding (Breda -> Rotterdam)
l A28 Ruinen – Westerbork, grootschalige asfalteringswerkzaamheden
l A29 Grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de Haringvlietbrug
l N3 Papendrecht – Dordrecht, grootschalig onderhoud aan de Papendrechtsebrug
l N46 Ringweg Groningen, diverse onderhoudswerkzaamheden aan weg en wegkant
l N57 Ter hoogte van de aansluiting Neeltje Jans, grootschalige asfalterings werkzaamheden, vervangen voegovergangen en aanbrengen belijning
l N59 Den Bommel – knooppunt Hellegatsplein, grootschalige asfalterings- werkzaamheden.

Reageer op dit artikel