nieuws

Miljarden voor spoor liggen klaar

bouwbreed Premium

Verkeersminister Eurlings heeft naar verluid 4,5 miljard euro vrij weten te spelen waarmee hij de capaciteit van het spoornet tot 2020 ieder jaar met 5 procent kan laten groeien. Op Prinsjesdag wordt bekend gemaakt hoe de begroting er precies uitziet.

Vorig jaar november kondigde Eurlings een ambitieus plan aan waarvoor 4,5 miljard euro nodig is. De minster wil dat het overgrote deel van het spoorboekje in 2020 niet meer nodig is. Iedere zes minuten moet er in de Randstad en op de trajecten daar naartoe een intercity vertrekken, zodat een metroachtig netwerk ontstaat. Ieder jaar moet het aantal reizigers bovendien met 5 procent groeien.
Om die ambitie te verwezenlijken, zijn flinke investeringen nodig. Op veel plekken moet het spoor worden verdubbeld, op andere plaatsen moeten inhaalsporen worden aangelegd. Ook moeten op veel stations de perrons worden verlengd zodat met langere treinen gereden kan worden. Een aanzienlijk deel van het geld zal worden gebruikt om parkeerplaatsen bij stations te kunnen bouwen en stations aan te passen aan de extra capaciteit.

Filedruk

Het kabinet stemde eerder al in met het plan maar tot nog toe was onduidelijk waar het geld vandaan moest komen. Ook de Tweede Kamer was verguld met Eurlings idee, dat een belangrijke bijdrage moet leveren aan het verminderen van de filedruk in Nederland, ook al vonden coalitiepartijen PvdA en de Christenunie het eigenlijk niet ver genoeg gaan. Beide partijen drongen er eind vorig jaar op aan nog wat extra miljarden uit het wegenbudget te halen en dat aan het spoor toe te kennen. Het CDA was daar geen voorstander van.
Ingewijden rond het Binnenhof bevestigen nu dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat de benodigde 4,5 miljard bij elkaar heeft gekregen. Hoe de verdeling van het geld precies zal zijn wordt pas op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Voorwaarde

De NS zelf investeert de komende jaren ook 3 miljard in nieuwe treinen en ontwikkeling van stations. Voorwaarde voor die investeringen was dat de overheid knelpunten in het spoornetwerk zou oplossen. Aan die voorwaarde lijkt Eurlings nu te voldoen.

Reageer op dit artikel