nieuws

Milieutak stuwt omzet van Arcadis

bouwbreed

Milieu heeft Infra afgelost als belangrijkste activiteit van Arcadis. In de eerste helft van het jaar stuwde het ingenieursbureau zijn omzet met 23 procent op 827 miljoen euro.

Ondanks de zwakke dollar slaagde het concern van bestuursvoorzitter Harrie Noy in het segment milieu een omzetgroei te realiseren van 19 procent. In de Verenigde Staten haalden de ingenieurs op eigen kracht 17 procent meer werk uit de markt. Door een verschuiving in de mix van activiteiten neemt in Amerika de toelevering door derden af. Het thema milieu zorgt inmiddels voor 37 procent van alle inkomsten.
“De markten bieden volop kansen. Onze orderportefeuille is uitstekend”, zegt topman Noy. Hij verwacht in 2008 ten opzichte van vorig jaar netto een winststijging van 10 tot 15 procent.
“Milieu zal bij Arcadis geen dominante plaats krijgen”, verzekert Noy. “Ons brede scala van activiteiten geeft over een langere periode een grote mate van stabiliteit. Bovendien bestaat veel synergie tussen milieu, infra en gebouwen. Bij milieu heb je kennis van infra nodig. Gebouwen bieden vaak een goede ingang tot bijvoorbeeld bodemsaneringen”.
Noy constateert dat zijn bedrijf in de Verenigde Staten een toppositie heeft op het vlak van milieu. Infra mag wel wat krachtiger worden. Wat betekent dat het bedrijf aast op uitbreiding in segmenten als water en vervoer. Omgekeerd zoekt Noy in Europa juist versterking op het vlak van het milieu.
Naast de geplande acties in de Verenigde Staten en Europa geeft de bestuursvoorzitter de derde prioriteit aan uitbreiding in Azië. “Arcadis heeft vestigingen op tal van plaatsen in Azië. Toch willen we ons versterken. Enerzijds vanwege de toename van de investeringen van onze klanten in dat deel van de wereld. Anderzijds door het groeiende belang van Azië”.

Sprong

In de eerste zes maanden maakten bij Arcadis de opbrengsten in Nederland een sprong van 170,7 naar 195,1 miljoen euro. Elders in Europa haalde het bureau 183,9 miljoen uit de markt, zo’n 25 miljoen meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.
De omzet in de Verenigde Staten groeide van 288,4 miljoen naar 377,3 miljoen euro.
Het aandeel van infra en gebouwen in de omzet bedraagt het eerste halfjaar respectievelijk 36 en 27 procent. Op de omzet van 827 miljoen boekt Arcadis een winst van 28,6 miljoen euro.

Reageer op dit artikel