nieuws

Krappe havencapaciteitjaagt prijzen van staal op

bouwbreed

De internationale productie van staal is in de eerste zeven maanden van het jaar met 6,1 procent gestegen tot 815,1 miljoen ton. China vergrootte zijn aandeel tot 37,8 procent.

De hoogovenbedrijven kunnen de vraag naar hun producten nauwelijks bijbenen. Havenbedrijf Rotterdam constateert bij de aanvoer van erts ernstige knelpunten in de laadhavens. De voorraden zijn daardoor in Europa’s grootste haven op een laag peil, hetgeen de prijzen opdrijft.
De voor Rotterdam belangrijke bedrijven vergroten hun capaciteit. ThyssenKrupp nam in januari te Duisburg een nieuwe hoogoven in gebruik. ArcelorMittal heropende een maand later een fabriek in Luik. Dankzij de op hoge toeren draaiende Turkse staalindustrie steeg de export van schroot in de eerste helft van het jaar met ruim een kwart tot 900.000 ton.
Voor Rotterdam is Brazilië verreweg het belangrijkste herkomstland van erts. Sinds 2005 stegen de prijzen 70 procent. Mede door de geringe scheepscapaciteit verdubbelden de vrachtkosten afgelopen drie jaar tot 15 dollar per ton.
De drie grootste ertsproducenten ter wereld Vale (83 miljoen ton), Rio Tinto (37 miljoen ton) en BHP Billiton (28 miljoen ton) voeren volgens de specialisten jaarlijks hun productie met 5 tot 10 procent op. Gezien de aanhoudend grote vraag zullen de ertsprijzen – volgens havenbedrijf Rotterdam – voorlopig jaarlijks met 10 tot 20 procent stijgen.

Sterk

De Duitse brancheorganisatie Stahl gaat uit van aanzienlijk sterkere prijsstijgingen. Immers, de erts- en schrootprijzen stegen – afhankelijk van de soort – afgelopen jaar 87 procent. Cokes werd zelfs drie keer zo duur. Voor iedere ton staal is circa 2 ton aan erts, cokes en toeslagstoffen nodig.
In de Europese Unie steeg volgens het internationale ijzer- en staalinstituut IISI in de eerste zeven maanden van het jaar de staalproductie met 0,9 procent tot 126,5 miljoen ton. De grootste bijdragen worden geleverd door Duitsland (28,2 miljoen ton), Italië (17,7 miljoen ton en Frankrijk (11,8 miljoen ton). Nederland verhoogde de productie met 4,3 procent tot 4,5 miljoen ton.

Reageer op dit artikel