nieuws

Kraakwet voorgelegd aan Raad van State

bouwbreed Premium

De Tweede Kamerfracties van CDA, ChristenUnie en VVD hebben gisteren een initiatiefwet naar de Raad van State gestuurd die ervoor moet zorgen dat het kraken van een pand wordt verboden.

Kraakwet voorgelegd aan Raad van State

Van onze parlementaire redactie
Het was al lang een wens van de partijen aan de rechterflank van het politieke spectrum om een manier te vinden om kraken te verbieden. Van het huidige kabinet, met coalitiepartners CDA en PvdA lijnrecht tegenover elkaar voor wat de denkbeelden over kraken betreft, was geen wetgeving te verwachten. Vandaar dat de fracties van het CDA, de ChristenUnie en de VVD zelf een wet hebben opgesteld.
De wet voorziet enerzijds in een totaalverbod op kraken, met een daarbij behorende strafmaat, en anderzijds in een mogelijkheid voor gemeenten om langdurig leegstaande panden te gebruiken, op een makkelijker manier dan tot nu toe het geval was.
CDA-Kamerlid Jan ten Hoopen, een van de drijvende krachten achter de wet: “De kraakbeweging is de laatste jaren enorm verhard, er is een grote toestroom van mensen van buiten onze grenzen, en er is een sterke toename van criminaliteit, intimidatie en geweld rondom de kraakpanden. Het CDA vindt kraken ontoelaatbaar. Mensen moeten afblijven van de eigendommen van anderen.”
Als de Raad van State positief adviseert over de nieuwe wet en er uiteindelijk een Kamermeerderheid voor is te vinden, wordt kraken voortaan als een misdrijf gezien, waarvoor de strafmaat kan oplopen tot bijna 3 jaar.
De PvdA vindt de wet onzin en doet het af als “overbodige bureaucratie”. Kamerlid Staf Depla: “Het wetsvoorstel is een typisch voorbeeld van de Haagse overbodige regelgeving. Bovendien krijgen speculanten vrij spel en doet het wetsvoorstel te weinig om leegstand te bestrijden. Krakers die geweld gebruiken en vernielingen aanrichten, zijn al strafbaar. Met dit plan kunnen woningen makkelijker langer leegstaan en dat vindt de PvdA ongewenst.”

Reageer op dit artikel