nieuws

Heijmans legt bouw wonin gen in Meppel stil

bouwbreed Premium

Heijmans Bouw heeft de bouw van twee woningen in de wijk Berggierslanden stilgelegd. Dat gebeurde nadat bleek dat de huizen gedeeltelijk in de tuin van vier nabijgelegen woningen werden gebouwd.

Toen de eigenaren van de eveneens in aanbouw zijnde woningen in de straat Ereprijs merkten dat in hun tuin werd gebouwd, spanden ze een kort geding aan tegen Heijmans. De voorzieningenrechter bepaalde daarop dat de bouw niet verder mag gaan voordat duidelijk is hoe de bouwkavels in het gebied zijn verdeeld.
De huizen in Ereprijs worden binnenkort opgeleverd. Eigenaren ontdekten tot hun schrik dat in hun tuin woningen verrezen van een nabijgelegen straat. Hierdoor dreigden ze 2,5 meter tuin kwijt te raken. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat bij het meten van de kavels twee landmeters actief zijn geweest. Zij stelden verschillende kavelgrenzen vast. Met als gevolg dat huiseigenaren en aannemer twee verschillende kavelkaarten gebruiken. Wat misschien ook een rol heeft gespeeld is dat projectontwikkelaars kavels met elkaar hebben geruild. Niet is uitgesloten dat sommige kavels door de gemeente dubbel zijn verkocht.

Vervelend

Barend Pelgrim die namens Heijmans het woord voert, zegt dat er duidelijk een fout is gemaakt, maar dat niet bekend is door wie. Ook wat precies misging, is vooralsnog niet duidelijk. “Dat zijn we aan het onderzoeken. Het is een rare en bovendien heel vervelende zaak.” Of de verkaveling van het deel van de nieuwbouwwijk dat nog niet is gebouwd, nog eens onder de loep zal worden genomen, is bij Heijmans niet bekend. Een zegsman van projectontwikkelaar AM laat weten dat zijn onderneming geen partij is in de kwestie en derhalve ook geen plannen heeft om de verkaveling nog eens te bekijken. Gemeentewoordvoerder Leo Weterings zegt de zaak alleen te kennen uit krantenberichten. De gemeente is naar zijn zeggen geen belanghebbende. De gedupeerden moeten er onderling uit zien te komen, aldus de gemeentewoordvoerder.
In de nieuwbouwwijk Berggierslanden verrijzen in de periode tot 2011 ongeveer 1100 woningen. De wijk is een project van het Berggierslanden Ontwikkelingsbedrijf(BOB). Daarin werken Heymans, AM-Wonen, Bouwfonds en de gemeente Meppel samen. Bovendien hebben BAM, woningbouwvereniging Actium en projectontwikkelaar Roosdom-Tijhuis grond gekocht in het gebied.

Reageer op dit artikel