nieuws

Gemeenten negeren parkeernorm

bouwbreed Premium

Parkeerruimte is onnodig schaars. Oorzaak ligt bij de gemeenten die ontwikkelaars steeds vaker parkeerplaatsen laten afkopen, signaleert het Platform Detailhandel Nederland.

Detailhandel: Zorgelijke en onacceptabele ontwikkeling

Gemeenten kwijten zich onvoldoende van hun taak als parkeerbeheerder, vinden de winkeliers. Bij de aanleg van een nieuw kantoor, bedrijf of woning mogen ontwikkelaars tegen betaling afzien van de bouw van parkeerplaatsen. Daardoor ontstaat er minder parkeerruimte dan de minimale normen voorschrijven.
Een zorgelijke en onacceptabele ontwikkeling, oordeelt het Platform voor Detailhandel Nederland. De gemeente neemt na het afkopen weliswaar zelf de verplichting op zich parkeerruimte te realiseren, maar verzuimt vervolgens die voorziening aan te leggen. “Als later alsnog wordt besloten de parkeerplaatsen aan te leggen, is daar vaak geen geld meer voor. De inkomsten zijn al uitgegeven aan andere zaken op de begroting.”

Excessen

De winkelierskoepel wil dat het kabinet ingrijpt. Nieuwe richtlijnen moeten volgens het platform ongewenste excessen van het huidige parkeerbeleid voorkomen.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erkent dat in steden het creëren van voldoende parkeerruimte steeds lastiger wordt. In bouwvergunningen wordt daarom de eis van voldoende parkeerplaatsen vastgelegd. Maar in binnensteden is dit vanwege de schaarse ruimte niet altijd mogelijk.
De gemeentekoepel ontkent dat het geld ergens anders voor wordt gebruikt, Het geld komt in een Parkeerfonds en dient uitsluitend voor de aanleg van parkeervoorzieningen. Als voorbeeld noemt de VNG nieuwe parkeerplaatsen in de buurt van de bedrijven en betaald parkeren aan de rand van de stad met een gratis pendelbusvoorziening naar het stadscentra, zoals in Leiden.
Gemeenten hebben meer belangen af te wegen dan uitsluitend het belang van detaillisten en hun Platform, benadrukt de VNG. Ze moeten ook kijken naar economische belangen, ruimtelijke overwegingen en milieu- en mobiliteitsaspecten.

Reageer op dit artikel