nieuws

Geen sloop huizen voor verplaatsing circuit naar kop van Noord -Holland

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Noord-Holland is verbaasd over de onrust naar aanleiding van de mogelijke verplaatsing van het circuit van Zandvoort naar Den Helder. Er zullen geen honderden woningen in Julianadorp worden gesloopt zoals tijdens de besprekingen in de gemeenteraad is gesuggereerd.

Hooijmaijers: “Het onderzoek dat het circuit zelf heeft laten uitvoeren lijkt een heel eigen leven te gaan leiden. Het is jammer dat niemand de provincie heeft geraadpleegd. Ons eigen haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke verplaatsing van het circuit is namelijk nog in volle gang. En van een plan waarvoor honderden woningen moeten worden gesloopt, kan geen sprake zijn; dat nemen we zelfs niet in overweging.”
Op basis van twee uitgebreide rapporten van onderzoeksbureau Peutz is gebleken dat met het toepassen van de modernste technieken en een ruime geluidsvergunning nog steeds hele woonwijken opnieuw ingrijpend moeten worden geïsoleerd. Een flink aantal huizen in het buitengebied zou waarschijnlijk moeten worden gesloopt.
Voor een flinke meerderheid in de raad gaat dit veel te ver. Enkele kleine fracties stonden in het begin nog voorzichtig open voor de eventuele mogelijkheden van een verplaatsing van het circuit, maar verbonden daaraan de voorwaarde dat hier eerst een raadsbreed principebesluit aan ten grondslag zou liggen. Bij alle partijen leidt de eventuele aantasting van het woonklimaat en de bijkomende gevolgen voor natuur en toerisme tot ernstige twijfels.
De provincie onderzoekt de haalbaarheid in het kader van de structuurvisie, de nieuwe visie van de provincie op de toekomstige inrichting van Noord-Holland. De verplaatsing van het circuit is een van de ideeën die de provincie voor deze visie onderzoekt. De provincie verkent daarbij welke oplossingen er te vinden zijn voor problemen die er nu zijn of kunnen komen.

Jurisprudentie

Aanleiding voor dit haalbaarheidsonderzoek is de onzekerheid of er op termijn nog internationale races op het circuit van Zandvoort mogelijk zijn, gelet op de jurisprudentie over de zogenaamde lawaaidagen. “Als we zo’n circuit voor Noord-Holland willen behouden, is het goed nu alvast na te denken over een alternatief”, aldus Hooijmaijers. “We moeten hier nog een standpunt over innemen en zullen daarbij een brede afweging maken.” Naar verwachting zijn de resultaten van deze fase van het onderzoek dit najaar beschikbaar. Hooijmaijers is ook in gesprek met het Rijk over de aanpassing van de regelgeving voor geluidsdagen.

Reageer op dit artikel