nieuws

Eenvoud als topprioriteit

bouwbreed Premium

Softwarebedrijf Kraan Bouwcomputing is na een roerige periode in rustiger vaarwater gekomen met de overname van alle aandelen door directeur en oudgediende Anton Schippers. Hij leidt Kraan vanuit het simpele basisidee dat ict een stuk gereedschap is, waarmee de gebruiker zonder tobben moet kunnen werken.

”Een hamer moet je ook op de juiste manier kunnen beetpakken om hem optimaal te kunnen gebruiken”, zegt Schippers. ”We zijn van huis uit ict-specialisten die werken in de taal van de aannemer en de architect. Onze toegevoegde waarde zit ‘m in de kennis en kunde die we hebben van de branche.” Daarom werken bij het zeventig man sterke bedrijf veel mensen met ervaring in de bouwwereld.
Schippers is zelf van huis uit bouw- en bedrijfskundige, maar heeft zijn sporen verdiend in de ict-wereld. Al begin jaren tachtig werkte hij voor het nu 44 jaar oude Rotterdamse softwarebedrijf, onder meer als directeur.
Toen Kraan in 1998 in handen kwam van automatiseerder Baan, keerde hij het bedrijf – toen de grootste ict-leverancier voor de bouwsector – de rug toe. Schippers: ”Bij de overname verzekerde Baan dat binnen een paar jaar iedereen op Baan 4 zou draaien. Zoiets laten de grote bouwbedrijven zich niet dicteren.”
Gevolg: een deel van de klanten liep weg en het bedrijf raakte financieel in het slop. Eric Broekhuizen, die drie jaar later een belang van 51 procent nam, haalde het daar weer uit. ”Hij had alleen geen affiniteit met de bouwwereld. Daarom ben ik er nu vol vertrouwen ingestapt. Ik heb de absolute overtuiging dat Kraan weer de grootste softwareleverancier voor de bouw kan worden”, zegt Schippers.
Kraan is nog altijd leverancier voor grote partijen als BAM, Volker Wessels, Van Wijnen en Haegens. Van de top twintig bouwbedrijven in Nederland zijn er 17 geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd met Kraan.
Kraan heeft bij haar productontwikkeling de focus geheel gericht op de primaire processen in de uitvoerende woning- en utiliteitsbouw. Schippers: ”Hier ligt de kracht en de kennis van Kraan. De markt heeft behoefte aan producten die aansluiten op de specifieke processen en werkmethodieken in de bouw. Daarnaast onderschrijft Kraan de gedachte van ‘Best of Breed’ en ziet software integraties met producten van derden als een logische stap hierin. Daarbij valt te denken aan kantoorautomatisering en CAD-toepassingen.
Door een eigen, herkenbare aanpak hoopt Schippers ook andere bedrijven – groot en klein – weer over de streep te trekken. Bijvoorbeeld door software te ontwikkelen die maximaal bruikbaar is voor een grote gebruikersgroep. Te veel software wordt in de praktijk door zijn complexiteit maar op halve kracht gebruikt. Eenvoudige implementeerbaarheid is wat Schippers betreft topprioriteit. ‘Ik hoorde dat een groot bouwbedrijf al drie jaar bezig is met implementatie van een nieuw systeem. Zoiets kan niet, daar moet je binnen een half jaar mee klaar zijn.’

Hokjesgeest

Schippers is ervan overtuigd dat geïntegreerde oplossingen voor het primaire proces in de bouw de kennisvastlegging, -deling en -uitwisseling vele malen beter zal verlopen. Hierdoor zal de kans op fouten (faalkosten) afnemen en worden bedrijven gedwongen tot doorbreken van de ‘hokjesgeest’ binnen het bedrijf – volgens hem een belangrijke reden waarom veel misgaat in de bouw. Van serieuze bereidwilligheid om iets te doen aan terugdringing van faalkosten – 10 procent van de omzet van een gemiddeld bouwbedrijf – is volgens hem nauwelijks sprake. ”Er wordt vooral over gepraat, men doet er niets mee.”
Schippers stelt dat kennis delen wezenlijk is en een geïntegreerd softwareproduct is daarbij onontbeerlijk. Want als inkoop, calculatie en werkvoorbereiding met verschillende informatie gebeurt, kan dat als uiteindelijke consequentie hebben dat zaken in de uitvoering niet op elkaar afgestemd zijn en daardoor fout lopen. Schippers. ”Maar, zeg ik erbij, automatisering alleen lost een organisatieprobleem niet op. Je zult eerst de hokjesgeest moeten doorbreken. Eerst organiseren, dan automatiseren, dat is ons motto. Als een bedrijf zijn organisatie niet op orde heeft, beginnen wij er niet aan. Draagvlak en draagkracht van een organisatie is de basis voor een goede automatisering.”

Reageer op dit artikel