nieuws

Arbiter buigt zich over Damsterdiep

bouwbreed

De gemeente Groningen gaat het geschil met Strukton over de bouw van de parkeergarage onder het Damsterdiep voorleggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten. Het Groningse gemeentebestuur ziet geen andere mogelijkheid nu de aannemer ook na meerdere gesprekken niet bereid is het werk te hervatten.
De bouw van de parkeergarage onder het Damsterdiep werd begin maart door de gemeente stilgelegd nadat er scheuren waren ontstaan in omliggende panden. Op dat moment waren ruim 400 van de 1500 funderingspalen in de grond geboord.

Contract

Onafhankelijke deskundigen constateerden dat de grond was gaan zetten door de manier waarop de gaten voor de palen waren geboord. Een proef toonde aan dat wanneer de druk op de boor zou worden verdubbeld er geen zetting meer optreedt. Groningen gaf daarop eind mei groen licht om de werkzaamheden te hervatten.
Strukton weigerde echter verder te bouwen. Het bouwbedrijf kan zich niet vinden in de conclusies van de gemeente en wacht op uitkomst van een nader onderzoek naar de oorzaak van de verzakkingen rond de bouwput.
De gemeente wil daar niet op wachten en heeft daarom besloten het conflict voor te leggen aan de Raad van Arbitrage. “In het contract met de aannemer staat dat als een geschil zich voordoet, de Raad van Arbitrage kan worden verzocht een bindende uitspraak te doen”, aldus een woordvoerder van de gemeente.
Strukton wil geen commentaar geven op het besluit van Groningen. Naar verwachting doet de Raad voor het einde van september uitspraak.

Reageer op dit artikel