nieuws

Alle monumenten vanParamaribo op poster

bouwbreed Premium

De Nederlandse architect Aimée de Back heeft een poster gemaakt waar vrijwel alle monumentale gebouwen van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op staan. Daarmee hoopt ze de historische rijkdom van de stad onder de aandacht te brengen. Gebeurt dat niet, dan zullen veel panden in de nabije toekomst verdwijnen, vreest De Back.

Zeven jaar geleden werd de binnenstad van Paramaribo, met zijn houten gebouwen, op de Werelderfgoedlijst van de Unesco geplaatst. Maar vanuit de overheid wordt nauwelijks iets gedaan om die monumenten te beschermen.
De Back: “Een duidelijke visie ontbreekt. Eigenlijk zou er een club stadsherstel moeten komen, net als op Curaçao. Dat werkt daar heel goed. Zij kopen panden, knappen het op en verhuren het weer. In Paramaribo is al een paar keer een poging gedaan iets dergelijks op te zetten, maar het is steeds mislukt.”

Gaten

De Back vreest niet alleen dat monumenten die als toeristische trekpleister te boek staan, in verval zullen raken. “Ik ben bang dat de typische kleine houten woonhuisjes als eerste uit het straatbeeld verdwijnen. Die staan nu al helemaal scheef. Met het verdwijnen van die panden, vallen er gaten in de geschiedenis die een stad vertelt; de historie van een volk, een cultuur.”
Dat is ook de belangrijkste reden waarom zij de poster ‘Monumenten in Paramaribo’ heeft gemaakt.

Subsidie

Ze krijgt subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Hiermee, en met de opbrengst van de poster, wil zij een plattegrond maken en een speurtocht aanbieden op Surinaamse scholen. “Het zou mooi zijn als dit wordt meegenomen in geschiedenislessen. Dat leraren met de kinderen een keertje de stad in gaan. De gebouwen moeten echt tot leven komen. Het is zonde als de kennis niet wordt overgedragen op de nieuwe generatie. Want als je niet weet waar je vandaan komt, hoe weet je dan waar je naartoe moet?”

Reageer op dit artikel