nieuws

Voorkeur regio naar aansluiting A2 via Meerhoven

bouwbreed

De gemeenten Eindhoven en Veldhoven willen de nieuwe aansluiting op de A2 laten lopen via de wijk Meerhoven. De Eindhovense gemeenteraad en het Veldhovense college van burgemeester en wethouders hebben gekozen voor de zogeheten ontvlechtingsvariant.

Aansluiting via Meerhoven betekent dat er een nieuwe aansluiting komt van de Meerenakkerweg op de A2. In deze variant komt er ook nog een weg vanaf de snelweg naar de Meerhovendreef. De Noord-Brabantweg wordt losgekoppeld van de snelweg en is alleen nog verbindingsweg tussen Veldhoven en Eindhoven.
Binnen de Vinex-wijk Meerhoven bestaat veel verzet tegen de ontvlechtingsvariant vanwege het toenemend verkeer in de wijk. De Eindhovense wethouder E. van Merrienboer beloofde de bewoners toe te zien op een veilige inpassing van de weg.
Er was ook nog een alternatief. In deze zogeheten duo-variant is alleen voorzien in een aansluiting van de A2 op de Meerenakkerweg.
Eindhoven en Veldhoven hebben minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat geadviseerd om voor de ontvlechtingsvariant de verkorte Tracéwetprocedure te volgen, zodat de nieuwe aansluiting tegelijk met de ombouw van de Randweg Eindhoven kan worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel