nieuws

Umts-masten kunnen gemeenten geld kosten

bouwbreed Premium

Umts-masten kunnen gemeenten veel opbrengsten onroerendezaakbelasting schelen. Dit is een gevolg van een rechterlijke uitspraak.

Een inwoner van het Friese Mantgum Geert Oostra heeft bij de rechter een lagere WOZ-waarde voor zijn woning afgedwongen, omdat een bouwvergunning is verleend voor een umts-mast voor mobiel internet in zijn buurt. De rechtbank Leeuwarden wees de claim toe, omdat potentiële kopers bang voor gezondheidsschade zouden kunnen zijn en daarom mogelijk minder zouden willen betalen.
De rechter kende een waardeverlaging toe van 15 procent. De gemeente kan niet meer in beroep tegen de uitspraak, die in mei werd gedaan, aldus jurist Baakman die Oostra bijstond. Het is volgens hem de eerste keer dat de rechter de WOZ-waarde verlaagt, nog voordat de umts-mast er staat. De gemeente Littenseradiel had alleen nog de bouwvergunning afgegeven.
De wetenschap verschilt van mening over de medische gevaren van umts-antennes voor omwonenden. Sommigen zeggen dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid; anderen vinden dat zwaar overdreven. Ook aantasting van het uitzicht en geluidsoverlast door fluittonen kunnen tot bezwaren leiden. Baakman verwacht dat gemeenten de schade door derving van inkomsten zullen verhalen op de telecombedrijven.

Primeur

De Vereniging Eigen Huis (VEH) spreekt van een juridische primeur. “Voor zover wij weten, is een dergelijke uitspraak nog niet eerder gedaan”, reageert Tjalling Letterie, fiscaal specialist bij VEH. “Dit is de eerste keer dat de plaatsing van een umts-mast leidt tot een toekenning van waardevermindering.”
Letterie weet niet wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de rechter in Leeuwarden. “Het is een opmerkelijke uitspraak, maar het is zeer de vraag of er sprake zal zijn van precedentwerking. Het is koffiedik kijken of de andere rechtbanken in Nederland deze redenering zullen volgen.”

Reageer op dit artikel