nieuws

Stelmal voorkomt tijdrovend schaafwerk

bouwbreed Premium

Het afhangen van een deur in een houten kozijn kan lastig zijn, zeker wanneer dat kozijn prefab is aangeleverd als twee stijlen verbonden door een bovendorpel. Als het kozijn na het stellen niet voldoende rechthoekig is, kan dat leiden tot tijdrovend schaafwerk aan de deur.

Geprefabriceerde houten kozijnen voor met name binnendeuren bestaan in de regel uit twee deurstijlen die onderling zijn verbonden door een bovendorpel. Om vervorming en beschadigingen tijdens het transport te voorkomen, worden de als hefboom werkende vrije uiteinden van de stijlen tijdelijk gefixeerd met een hulplatje. Op de plaats van bestemming wordt dat hulplatje verwijderd en worden de stijlen met behulp van een waterpas verticaal gezet oftewel ‘te lood gesteld’. Uitvinder L. van der Lee: “Een nadeel van de bekende werkwijze is dat de stijlen weliswaar verticaal worden georiënteerd, maar dat de kans aanwezig is dat de bovendorpel niet goed horizontaal wordt geplaatst.” Dit kan tot gevolg hebben dat het afhangen van de bijbehorende deur nogal tijdrovend wordt vanwege het nodige schaafwerk.
Van der Lee ontwikkelde een ‘stelorgaan’ dat ervoor zorgt dat de bovendorpel bij het plaatsen van het kozijn haaks op de verticale stijlen blijft staan, met als beoogd resultaat een rechthoekige deuropening. Zijn ‘stelorgaan’ of ‘stelmal’ wordt op de bouwplaats losneembaar aan het prefab deurkozijn bevestigd en is opgebouwd uit een langwerpig ‘referentie-element’ met haaks daarop zowel een bovenste als een onderste stelarm. Het referentie-element heeft een ingebouwde waterpas en wordt vastgezet tegen een van de stijlen, met klemmen die zijn voorzien van voorgespannen veren. Uiteindelijk komt dit element verticaal te staan, samen met de stijl. De bovenste stelarm wordt met klemmen vastgezet aan de bovendorpel. De onderste stelarm is uitschuifbaar en de lengte kan met een pen-gatverbinding worden afgesteld op de standaard deurbreedten. Aan het uiteinde zit een aanslag met een klem voor het fixeren van de tweede deurstijl. Als alle klemmen vastzitten, lopen de deurstijlen evenwijdig aan elkaar, met de bovendorpel haaks op de stijlen. Een handvat aan het ‘referentie-element’ maakt het mogelijk om het kozijn goed te positioneren en vervolgens te fixeren, waarna de stelmal kan worden losgemaakt.
Net als de geprefabriceerde houten deurkozijnen is ook de stelmal van Van der Lee kwetsbaar voor vervormingen en beschadigingen. Gelukkig zijn de verschillende onderdelen scharnierbaar aan elkaar bevestigd en na het verwijderen van wat borgpennen kan het hele apparaat worden ingeklapt tot een handzame bundel die bijvoorbeeld in een kunststof koker kan worden bewaard.
octrooinummer: NL1032227
houder: Van der Lee Innovatie, Elshout
uitvinder: L. van der Lee

Reageer op dit artikel