nieuws

‘Staak woningbouw aan de rand van verkeersaders’

bouwbreed

Woningbouw langs snelwegen is schadelijk voor de gezondheid en daarom niet acceptabel. Die mening distilleert de Vereniging Eigen Huis uit een enquête onder 667 verenigingsleden.

Van de ondervraagden gaf 59 procent aan op de hoogte te zijn van schadelijke gevolgen die het wonen nabij een snelweg voor de gezondheid kan hebben. Een meerderheid van hen, 87 procent, vindt woningbouw langs snelwegen daarom onverantwoord. Van deze groep vindt 29 procent dat het bouwen van huizen aan de rand van verkeersaders moet stoppen, terwijl 59 procent pleit voor maatregelen om schadelijke gevolgen tegen te gaan. Volgens Bob Maas, senior beleidsadviseur van Eigen Huis, liggen huizen langs de snelweg dan ook minder goed op de markt dan andere woningen. “Er bestaat zeker een verband tussen de gevaren voor de gezondheid die het wonen langs snelwegen met zich meebrengt en de verkoopbaarheid van huizen aldaar.”
Daar staat tegenover dat de huizenmarkt momenteel sowieso stagneert omdat consumenten weinig vertrouwen hebben in de woningmarkt. “Daardoor is het niet mogelijk precies aan te geven hoe groot de invloed van gezondheidsrisico’s is op de animo om een huis langs een verkeersader te kopen.”
Het onderzoek wijst overigens uit dat lang niet iedereen op de hoogte is van de gevaren die het wonen in de buurt van drukke wegen met zich mee brengt. Zo’n 41 procent van de ondervraagden gaf aan niet te weten dat kinderen die langs een verkeersader wonen kans lopen op longziekten. Ook wisten ze niet dat volwassenen daar meer kans hebben te sterven aan hartkwalen en ziekten aan de luchtwegen.
Van de ondervraagden die aan een snelweg wonen, zegt 64 procent geen hinder te ondervinden van de verkeersdrukte. “Een kwart zegt last te hebben van geluidsoverlast”, zo meldt het onderzoek. Zo’n 15 procent wordt daarnaast wel eens geplaagd door stank. Slechts een op de tien gaf aan risico’s voor kinderen te vermoeden. Het merendeel van de ondervraagden dat ongerief ondervindt van het verkeer, vindt dat het over het algemeen wel meevalt. In het algemeen geldt hoe dichter bij de snelweg hoe groter de hinder.
Ondanks de nadelen van wonen langs een verkeersader, zijn er ook voordelen. Het belangrijkste pluspunt is de bereikbaarheid. Daarnaast wordt ook levendigheid als argument ten gunste van het wonen langs een snelweg genoemd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels