nieuws

Snelle actie bij klachten over fijn stof

bouwbreed Premium

Het Europese Hof oordeelt dat wie bovenmatig hinder heeft van fijn stof, van de overheid onmiddellijke actie mag verwachten. Gemeenten is toegestaan stapsgewijs maatregelen te nemen om de vervuiling tot onder de grenswaarden terug te dringen.

Stichting Natuur en Milieu sluit niet uit dat het oordeel Nederland dwingt om het nationale samenwerkingsplan luchtkwaliteit (NSL) sterk aan te passen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten denkt met het door Brussel nog goed te keuren NSL al sluitende afspraken te hebben, zodat voor paniek geen aanleiding is. In Duitsland vrezen de gemeenten dat de uitspraak hen fors op kosten jaagt.
Aanleiding tot het oordeel van het Hof is de zaak die de Duitser Dieter Janecek aanspande tegen de deelstaat Beieren, in München verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit. Wettelijk mogen in de Landshuter Allee jaarlijks de normen hooguit 35 keer worden overschreden. In werkelijkheid gebeurde dat veel vaker. De Beier eist een actieplan tegen het fijn stof. Janecek haalde bij de lagere rechters kleine succesjes, maar besloot door te strijden tot aan het Hof van Justitie. De rechters in Luxemburg vinden dat de direct getroffen individuen wel degelijk gelijk hebben als ze van hun overheid onmiddellijk actie verlangen.

Sneuvelen

“Het NSL is een weinig robuust plan”, zegt Karin Blaauw van Natuur en Milieu. “Het vreemde is dat we in 2000 al wisten waar we aan toe waren en voor de in 2005 te halen normen uitstel nodig hadden. Gezien het grote economische belang verbaast het me dat we telkens voor zulke weinig robuuste oplossingen kiezen. Er hoeft maar iets mis te gaan en dan sneuvelen weer de bouwprojecten.”
De Duitse Steden- en Gemeentebond, de evenknie van de VNG, vindt dat het Europese Hof ten onrechte de gemeenten ter verantwoording roept, omdat de overheden niet de veroorzakers van het fijn stof zijn.

Reageer op dit artikel