nieuws

Rotterdam met eigen paviljoen op wereldtentoonstelling in China

bouwbreed Premium

Rotterdam krijgt in 2010 een eigen paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Shanghai. Centraal staat daarbij het project Rotterdam Waterstad 2035.

In Shanghai mogen enkele tientallen wereldsteden onder de noemer ‘Urban Best Practices’ laten zien hoe ze bepaalde stedelijke problemen te lijf gaan. Rotterdam toont in het project Rotterdam Waterstad 2035 – ontwikkeld voor de Architectuurbiënnale van 2005 – hoe de stad denkt om te gaan met de verwachte zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatontwikkeling. Daarin verandert de stad in een tweede Venetië: met drijvende huizen en infrastructuur, paalwoningen, talloze nieuwe vaarwegen en singels en grootschalig openbaar vervoer via water.
Het multidisciplinaire team Deltasync van de TU Delft bedacht voor dezelfde Expo een spectaculair drijvend paviljoen. De autoriteiten in Shanghai onderzoeken nog de mogelijkheden om dat uit te voeren.
De Expo 2010 Shanghai (1 mei tot 31 oktober 2010) heeft het thema ‘Better City, Better Life’. Daarbij gaat het om nieuwe denkmethoden, technologieën en praktijken voor realisatie van een gezond en duurzaam stedelijk leven. China hoopt 200 participanten en 70 miljoen bezoekers te trekken.

Reageer op dit artikel