nieuws

Plannen Dronten uitgesteld

bouwbreed

De bouw van honderden woningen, kantoorruimte, onderwijsgebouwen en 15.000 tot 20.000 vierkante meter winkelruimte op een voormalig bedrijfsterrein in de gemeente Dronten is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De eerste woningen in het Hanzekwartier worden op zijn vroegst in 2010 opgeleverd. Dat is minstens een jaar later dan in het collegeprogramma voor de jaren 2006-2010 staat vermeld.
Inmiddels heeft de gemeente 12 miljoen euro geïnvesteerd om grondposities te verwerven in het te herstructureren bedrijventerrein. Elk jaar dat niet wordt gebouwd, moet daar een rentebijschrijving van ruim een half miljoen euro bij opgeteld worden. Dat veronderstelt Cebus Korteweg, fractievoorzitter van GroenLinks in de Drontense gemeenteraad en uit publicaties in de lokale pers.
Volgens de verantwoordelijke wethouder, H. Koning, is er niets bijzonders aan de hand. “We zijn nog in onderhandeling met de projectontwikkelaars. Ik heb beloofd om voor 1 september de gemeenteraad te informeren of we al dan niet verdergaan met de projectontwikkelaars. En dat zal zeker lukken.”
Dat de planning uit het collegeprogramma niet wordt gehaald, vindt hij geen probleem omdat de eerste treinen pas in 2012 gaan rijden. “Maar inderdaad, we hadden aanvankelijk verwacht dat het sneller zou gaan.”

Risico’s

Het consortium waarmee de gemeente onderhandelt bestaat uit Bouwfonds MAB projectontwikkeling, Volker Wessels vastgoed en Johan Matser projectontwikkeling.
Volgens raadslid Korteweg stuiten de besprekingen op de vraag hoe financiële risico’s moeten worden verdeeld tussen het consortium en de ontwikkelaars. “Het plan ligt nu stil, maar als er toch overeenstemming wordt bereikt, kan het schema nog worden gehaald.” Hoe het verder moet met het Hanzekwartier als de gemeente en de marktpartijen er niet uitkomen, is onduidelijk.
Het voormalige bedrijventerrein ligt in het noorden van Dronten. Het gebied meet zo’n 50 hectaren. Vanwege de aanleg van de Hanzelijn komt hier een treinstation. Rondom moet een wijk verrijzen met tussen 1350 en 1600 woningen, kantoren en winkelruimten.
Reeds in 2005 legden gemeenten en projectontwikkelaars een stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie vast voor het Hanzekwartier. Dit stuk dient nu als basis voor de verdere uitwerking van het plan.

Reageer op dit artikel