nieuws

Paginagrote advertentie tegen Aanbestedingswet

bouwbreed

De Aanbestedingswet staat vandaag op de agenda van de Eerste Kamer. Het gaat erom spannen of de wet er ook komt. De Nevi roept de Kamer in paginagrote advertenties op tegen te stemmen, Bouwend Nederland is juist voor.

De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement is mordicus tegen invoering van de nieuwe aanbestedingsregels. De inkopers vrezen voor de rigide regels die tot in detail de werkwijze voorschrijven en daarmee de overheidsinkoop vleugellam zullen maken. Verder verwachten de opdrachtgevers meer juridische procedures en toenemende administratieve lasten.
De oproep om tegen te stemmen wordt vertegenwoordigd door “een groot deel van de professionals werkzaam in de inkoop in de publieke en semi-publieke sector”, en is onder meer ondertekend door voorzitter Doekle Terpstra, Arjan van Weele en Wil Wedekind.
Bouwend Nederland pleit voor snelle invoering omdat de nieuwe wet en bijbehorende amvb eenduidigheid in procedures brengt en paal en perk stelt aan allerlei eisen voor de inschrijvers. De analyse van 2500 aanbestedingen in 2007 in de grond-, weg- en waterbouw bewijst de noodzaak van de nieuwe wet, onderstrepen de opdrachtnemers. “De gewenste innovatie blijft volledig uit. Daarentegen stellen aanbesteders van bouwprojecten naar eigen inzicht en behoefte alleen maar zwaardere eisen aan inschrijvers.”

Parapluwetgeving

De wet ligt al sinds 2006 bij de Eerste Kamer te verstoffen. De Kamer stoort zich vooral aan de parapluwetgeving waarin de praktijk nog niet is uitgewerkt. Desondanks verwacht het ministerie van Economische Zaken met instemming en aparte behandeling van de uitwerking (amvb) van de wet in het parlement. Dan nog zorgen de automatiseringsproblemen met Tenderned ervoor dat de regels pas mei 2009 worden doorgevoerd. Stemt de Kamer tegen dan is de wet van de baan en blijft de bestaande lappendeken voorlopig bestaan totdat nieuwe wetgeving is gemaakt.
Pas vanavond laat is de uitkomst bekend. Op www.cobouw.nl vindt u de actuele informatie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels