nieuws

NVM: Geen reden voor pessimisme

bouwbreed

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) ziet geen enkele reden pessimistisch te zijn over de Nederlandse woningmarkt. De prijzen lopen licht op tot een gemiddelde van 252.000 euro, terwijl het aantal verkopingen vrijwel stabiel is.

“We praten ons allen in een dip. Maar daar is nauwelijks reden toe”, vindt voorzitter Ger Hukker van de NVM. Hij ziet geen aanleiding te veronderstellen dat, zoals in sommige buitenlanden, de woningmarkt in zwaar weer zal raken. Economische groei, inflatie en consumentenvertrouwen laten weliswaar te wensen over, maar daar staan positieve elementen tegenover. “Door de krapte op de arbeidsmarkt krijgen we stijgende lonen die voor een deel de stijging van de huizenprijzen en de rente compenseren”.
Hoewel Hukker zijn best doet optimisme aan te jagen, pakken zich zware wolken samen. De makelaars zijn in een moordende concurrentie verzeild geraakt, de faillissementen stapelen zich op. De bureaus brengen per jaar gemiddeld tien woningen minder aan de man dan de 65 van enkele jaren geleden. Bovendien wordt minder courtage betaald. Er staan 10.000 huizen meer te koop dan een jaar geleden.
Hukker zegt ronduit blij te zijn met de huidige concurrentieslag. “De cowboys van de branche, die niet bij een organisatie zijn aangesloten, vallen er uit. Hoewel ook de NVM niet vrij blijft van faillissementen. De beste makelaars blijven over”.

Kloof

De voorzitter van de NVM prijst zich gelukkig met de grote vraag naar woningen, zoals die telkens uit de enquêtes naar voren komt. Waar zijn voorgangers nog volhielden dat Nederlanders gemiddeld om de zeven jaar verhuizen, denkt Hukker dat de burgers in doorsnee twintig jaar in hun woning blijven.
“Iedereen blijft zitten waar hij zit. Goed voor de economie misschien, maar slecht voor de consument. Doordat starters geen woning kunnen vinden, de grote kloof tussen huur en koop, mensen geen kans zien naar een beter huis door te stromen, is de woningmarkt in de file geraakt”.
Hukker maakt zich grote zorgen over de afnemende betaalbaarheid van de woningen. Hij rekent voor dat mensen met een bruto jaarinkomen van 40.000 euro (op een bedrag van 217.500 euro) vanwege de hogere rente vandaag de dag 26.000 euro minder kunnen lenen dan een jaar geleden.

Reageer op dit artikel