nieuws

Niet per se slopen voor hoog water

bouwbreed Premium

In het kader van het plan Ruimte voor de Rivier worden de komende jaren op veertig verschillende plaatsen langs de grote rivieren maatregelen uitgevoerd die het rivierengebied beter moeten beschermen tegen overstromingen.In samenwerking met het programma Ruimte voor de Rivier heeft CUR Bouw 0x26 Infra een publicatie uitgegeven waarin alternatieven voor sloop nader zijn uitgewerkt. Het inspiratieboekje beschrijft 21 voorbeeldprojecten van bouwwerken die hoogwaterbestendig zijn gemaakt, ter plekke zijn opgevijzeld of over kleine of grotere afstand zijn verplaatst.

In het kader van het plan Ruimte voor de Rivier worden de komende jaren op veertig verschillende plaatsen langs de grote rivieren maatregelen uitgevoerd die het rivierengebied beter moeten beschermen tegen overstromingen.In samenwerking met het programma Ruimte voor de Rivier heeft CUR Bouw 0x26 Infra een publicatie uitgegeven waarin alternatieven voor sloop nader zijn uitgewerkt. Het inspiratieboekje beschrijft 21 voorbeeldprojecten van bouwwerken die hoogwaterbestendig zijn gemaakt, ter plekke zijn opgevijzeld of over kleine of grotere afstand zijn verplaatst.
De samenstellers willen duidelijk maken dat het verplaatsen of ophogen van bouwwerken een serieuze optie is als alternatief voor sloop.

Reageer op dit artikel