nieuws

Haaglanden blijft achter bij bouwafspraken Rijk

bouwbreed

De woningbouw in de stadsregio Haaglanden blijft achter bij de afspraken met het Rijk. Dit komt gedeeltelijk door de problemen op de woningmarkt.

Haaglanden moet tussen 2005 en 2010 jaarlijks 6800 woningen opleveren. In 2007 zijn slechts 5030 woningen gehaald. Dit betekent dat dit en volgend jaar ruim 17.000 woningen moeten worden neergezet. Gelet op het aantal afgegeven vergunningen, is dat niet realistisch, laat regiobestuurder Wonen Bévan Emmenes weten tijdens de jaarlijkse Woonvisiedag.
De stadsregio signaleert een aantal negatieve invloeden op de woningmarkt. Het vertrouwen in de economie is afgenomen. Verder is de hypotheekrente gestegen en daarbij ook nog eens de huizenprijzen, terwijl de huurprijsstijging ongeveer gelijke tred heeft gehouden met de inkomensstijging.
Desondanks is het aantal verkochte bestaande woningen met 11 procent gestegen ten opzichte van 2006 met gemiddeld dezelfde verkooptijd. In de nieuwbouw was het echter kommer en kwel. Daar zijn 15 procent minder woningen verkocht terwijl het aanbod 23 procent is gestegen.
Neem daarbij belemmerende factoren als capaciteitsproblemen in de bouw, concurrentie op de bouwmarkt en juridische en logistieke complexiteit van binnenstedelijk en gestapeld bouwen, en de teruggang in de productie is verklaard.

Groei

Verder naar de toekomst moet er nog fors gebouwd blijven worden in Haaglanden. Tot 2030 neemt het aantal inwoners met 8 procent toe en het aantal huishoudens met 15 procent. Om aan die groei te voldoen moeten jaarlijks zo’n 6000 woningen aan de voorraad worden toegevoegd waarvan 1500 tot 2000 door herstructurering. Tot en met 2014 hebben de gemeenten in Haaglanden in totaal een productie van gemiddeld 8000 woningen gepland.

Reageer op dit artikel