nieuws

Grondtransacties doorgrond

bouwbreed

Met grond zijn grote belangen en veel geld gemoeid. De transitie van koude, via lauwe naar warme grond blijft een intrigerend proces. Gemeentelijke grondcontracten zijn dan ook allesbehalve simpel. De recente uitgave van PurpleBlue ‘Recht rond grondtransacties’ doet een poging alle facetten aan de orde te stellen en belanghebbenden te behoeden voor valkuilen. Onder auspiciën van de vereniging van Grondbedrijven schetsen Erwin Hijmans en Manfred Fokkema het juridische kader voor contracten.

Met grond zijn grote belangen en veel geld gemoeid. De transitie van koude, via lauwe naar warme grond blijft een intrigerend proces. Gemeentelijke grondcontracten zijn dan ook allesbehalve simpel. De recente uitgave van PurpleBlue ‘Recht rond grondtransacties’ doet een poging alle facetten aan de orde te stellen en belanghebbenden te behoeden voor valkuilen. Onder auspiciën van de vereniging van Grondbedrijven schetsen Erwin Hijmans en Manfred Fokkema het juridische kader voor contracten.
Het juridische gehalte van het boek is hoog, maar de materie is dan ook complex. Tegelijk komen de schrijvers met praktische adviezen: hoe om te gaan met toezeggingen van wethouders of ambtenaren; wie moet wel of geen beslissingsbevoegdheid krijgen en hoe om te gaan met voorkeursrecht, boetes en gebreken. Een belangrijk deel wordt besteed aan samenwerking bij locatieontwikkeling. Een praktische checklist loodst de belanghebbende door alle stappen van een grondtransactie. Een ander opvallend hoofdstuk is gewijd aan de verdeling van de kosten. Een praktische invulling van de nieuwe wetgeving die vanaf 1 juli geldt.

Reageer op dit artikel