nieuws

Graafmachinist werkt van tekening

bouwbreed

Vanaf 1 oktober kan het zomaar gebeuren dat een inspecteur van het Agentschap Telecom de graafmachinist vraagt om de tekening van het werk dat hij uitvoert.

Als de machinist de tekening van het onderhanden werk niet heeft, kan de inspecteur een boete van 4,5 ton opleggen”, waarschuwt Rob Venselaar van Cabletracks, leverancier van detectiesystemen uit Wijk bij Duurstede.
Die boete volgt uit de Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten (Wion). Deze wet verplicht aannemers elk graafwerk waardoor kabels en leidingen kunnen beschadigen, aan te melden bij het Kadaster. “De machinist moet daarvoor een officiële tekening van de netbeheerder gebruiken”, benadrukt Venselaar. “De inspecteurs van het Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken, zien erop toe dat die tekening integraal en digitaal in de cabine aanwezig is.”
De praktijk leert dat zo’n tekening niet altijd klopt. De aannemer zal dan ook zelf moeten controleren wat hij zoal aan kabels en leidingen kan tegenkomen, niet in de laatste plaats om zichzelf in te dekken als het onverhoopt tot schade komt. Cabletracks zorgt er met een abonnement voor dat de controles die de richtlijnen voorschrijven, aantoonbaar plaatsvinden. Venselaar: “Met één handeling legt bijvoorbeeld de grondwerker vast wanneer hij waar hoe lang naar kabels en leidingen zocht.”

I-box

Die handeling werkt via de’i-box’. De grondwerker draagt het toestel mee als hij met de kabelzoeker de locatie aftast.
Met een gps-ontvanger registreert de elektronica de coördinaten van de locatie en het tijdstip van de meting. Regelmatig seint de i-box de gegevens naar de computer van Cabletracks. Op de eigen internetpagina kan de aannemer alle registraties controleren. Alle gegevens blijven vijf jaar bewaard.
Aannemers die eerst een proefsleuf laten graven, kunnen met de camera van hun mobiele telefoon het gat op de foto zetten. De bluetooth-verbinding van de zaktelefoon stuurt de foto’s naar de i-box die ze inclusief plaats- en tijdvermelding naar Cabletracks zendt.
De computer van het bedrijf ‘middelt’ alle bepalingen die binnenkomen. “Daarmee kan het bedrijf de uitvoerder waarschuwen dat er mogelijk te weinig wordt gecontroleerd”, zegt Venselaar, “omdat uit het gemiddelde voor een vergelijkbare locatie een langere inspectieduur volgt.”
Per ploeg rekent Cabletracks 710 euro voor de i-box en 325 euro voor een jaarabonnement op de verwerking van gegevens. BAM en Dura Vermeer werken er al mee, evenals Van Voskuilen-Woudenberg en A. Hak. Netbeheerders Nuon en Eneco zien er ook de waarde van in.
“Het geeft geen garantie dat een machinist nooit meer een kabel lostrekt”, zegt Venselaar. “Niet alle ondergrondse infrastructuur staat op tekening en een kabelzoeker kan geen glasvezelkabels detecteren omdat daar geen metaal in zit.” Hij ziet de tekeningen wel beter worden: aannemers moeten alles wat ze wel in de grond en op de tekening niet tegenkomen melden bij de netbeheerder.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels