nieuws

Glazen woontorens Side by Side in Almere gekoeld weer te huur

bouwbreed

Een ingrijpende operatie – zowel technisch, logistiek als sociaal – is uitgevoerd om het binnenklimaat in de twee woontorens Side by Side in Almere te verbeteren. Ernstige klachten van de eerste bewoners leidden tot een verhuurstop.De werving van huurders voor de luxe appartementen in het project Side by Side is hervat nu de klimaatregeling is aangepast. Vesteda maakt zich sterk voor een hoge woonkwaliteit.

Airconditioning en verbeteringen aan het balansventilatiesysteem moeten garant staan voor een gezond en aangenaam binnenklimaat in de 170 woningen, verdeeld over twee 70 meter hoge woontorens.
De eerste bewoners die vorig jaar in het nieuwe complex neerstreken, klaagden over hoogoplopende temperaturen bij zonnig weer en een ziekmakende lucht.
Side by Side is ontwikkeld volgens de formule van Vesteda die borg moet staan voor topkwaliteit tegen de daarbijhorende huurprijzen. De woningen moeten daarvoor voldoen aan een hoge standaard. De bewoners van Side by side kunnen beneden terecht in een gemeenschappelijk zwembad met sauna en een fitnessruimte.
De huren zijn ernaar, met prijzen van 825 tot 2355 euro per maand. Maar deze huurpenningen konden geruime tijd niet worden geïnd omdat de meeste appartementen onbewoond bleven. Aan de zittende bewoners werd bovendien een gebaar gemaakt in de vorm van tijdelijk huurvrijstelling.
De verhuur startte vorig jaar in de eerste toren, waarvan een deel bewoond was toen aan de bel werd getrokken. Voor tweede toren stelde Vesteda daarop de werving uit. Die werd, nadat een oplossing was uitgedacht, als eerste onderhanden genomen. Hierdoor kon deze toren dienstdoen als tijdelijk onderdak voor de huurders van de eerste tijdens de werkzaamheden aan hun kant.

Uitzicht

De appartementen in Side by Side bieden een riant uitzicht op Almere en de wijde omgeving. Met projecten als deze toont Almere zijn ambitie passend bij de schaalsprong die de gemeente doormaakt. Spraakmakende architectuur moet het nieuwe stadshart de allure geven die in het oude werd gemist.
Het complex is gebouwd langs de oever in het water van een grote plas, het Weerwater genaamd, dat grenst aan het stadshart. De betonnen onderbouw van de twee torens toont een visuele gelijkenis met die van een woonark. Maar het meest opvallend zijn de gevels. Die zijn volledig in glas uitgevoerd.
Over het gevelsysteem stelt woordvoerder Romain Groenen van Vesteda dat dit “in deze hoedanigheid en schaalgrootte” nog niet eerder is gerealiseerd. Het is in overleg met de ontwikkelaar, architect, gevelbouwer en adviseurs ontwikkeld.”
Het gaat om een zogeheten vliesgevel, samengesteld uit aluminium profielen met daarin opgenomen hardglazen plankprofielen en een isolerende achterconstructie. Achter de glasplanken bevindt zich een ventilerende spouw en een zonreflecterende folie. Onder de bewoners ontstond tumult, resulterend in de oprichting van een bewonersorganisatie en een onderzoek door de GGD Flevoland. Deze rapporteerde warmteoverlast en verschillende gezondheidsklachten die werden geweten aan een ontoereikend ventilatiesysteem. Winddruk op de hogere verdiepingen maakt het vaak moeilijk iets open te zetten. Daarom waren bewoners voor koeling en frisse lucht vooral aangewezen op het balansventilatiesysteem.
In overleg met de opgerichte organisatie van ontevreden bewoners werd een grote operatie op touw gezet. Een die volgens Vesteda-woordvoerder Romain Groenen veel heeft gevergd, zowel op technisch als op logistiek gebied, en die nu haar vruchten begint af te werpen.

Zonwering

De huurders van de eerste woontoren konden op kosten van Vesteda verhuizen naar een door de verhuurder gestoffeerd appartement in de tweede toren. Nadat hun woningen zijn aangepast, kunnen ze weer terug naar hun oorspronkelijke appartement.
De beste bouwkundige oplossing lag niet voor het oprapen. “Buitenzonwering bleek onmogelijk in verband met windbelasting op de gevels en de gevelconstructie” zo verklaart Groenen. “En het aanbrengen van binnenzonwering zou onvoldoende reductie van de warmte-instraling opleveren.”
Daarom werd gekozen voor een flinke actieve koeling, in de volksmond bekend als airconditioning. De installatie is deels op het dak geplaatst. Het woninggebonden gedeelte functioneert vanuit een ruimte boven het gangplafond, dat speciaal hiervoor werd verlaagd.
Het balansventilatiesysteem is volgens Groenen op zichzelf goed. “Het voldoet aan alle eisen die zijn gesteld in het bouwbesluit. Het gaat er zelfs bovenuit. Wel is vastgesteld dat een aantal installaties beter kan worden ingeregeld. Dat is gebeurd en de bewoners worden goed geïnstrueerd over het juiste gebruik van het systeem. Daar waar ten gevolge van grotere luchthoeveelheden geluidsproblemen ontstonden, zijn aanvullende maatregelen getroffen.”
Vesteda zegt ernaar te streven de woningen te laten voldoen aan de ontwerpcondities van ISSO 2007. “De woontorens zijn verworven in 2003. De problematiek ten aanzien van opwarming van woningen en mogelijke warmteoverlast was toen nog onvoldoende onderkend.”
De huidige regelgeving voorziet in nadere eisen ten aanzien van temperatuuroverschrijdingen, weet Groenen. “Side by Side is hierop achteraf getoetst.” Daaruit zou zijn gebleken dat maar één type woning niet aan de huidige eisen voldeed en enkele andere net. “Vesteda heeft zijn eigen algemene normen inmiddels zwaarder gesteld dan de geldende normen van GIW-ISSO 2007. Daarom is besloten om achteraf alsnog koeling in elke woning aan te brengen.”
Reacties
De reacties van bewoners lopen uiteen. Groenen geeft aan te begrijpen dat de mensen een zware tijd achter de rug hebben. Een van de bewoners meent: “Het is van de zotte dat je in deze tijd van energiebesparingsplannen zoveel elektriciteit nodig hebt voor airconditioning.”
Een andere relativeert: “Voor de airconditioning erin zat, kon het wel erg warm worden maar dat heeft mij persoonlijk niet gestoord omdat ik gewend ben in een warm klimaat te leven. Ik zal de airconditioning niet zo vaak gebruiken. Wat mij betreft had alleen maar één mobiele airconditioning ook volstaan. Meestal zet ik wat open en is dat al genoeg.”
Ondanks de aanvangsproblemen noemt hij het “heerlijk wonen hier”. Over de inzet van Vesteda stelt hij: “Ik moet zeggen dat het eerste aanbod niet zo ruim was maar uiteindelijk zijn ze heel ver gegaan om ons tegemoet te komen.”
Een derde huurder heeft er na de ervaringen van het afgelopen jaar weinig fiducie meer in. “We mogen onze woning nu eerst drie maanden gaan uitproberen. Wie daarna weg wil, mag op kosten van Vesteda ergens anders heen. Ik ben al bang dat ik weer een verkeerde keus maak.” Eén positief gevolg van het turbulente eerste jaar ziet deze huurder toch: “Bewoners hebben veel contact met elkaar.” n

Reageer op dit artikel