nieuws

Geen aantallen meer maar kwaliteit

bouwbreed Premium

Minister Vogelaar (wonen) wil stoppen met het vaststellen van aantallen te bouwen nieuwbouwwoningen. Wel wil ze kwaliteitseisen invoeren.

Armand Landman
Vogelaar doet die aanbeveling in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze ingaat op de verstedelijkingsopgave voor de periode 2010-2020.
De minister ziet drie belangrijke ontwikkelingen die aanleiding geven te stoppen met het sturen op aantallen te bouwen nieuwbouwwoningen, ondanks het feit dat het geen enkel kabinet in de afgelopen jaren is gelukt om de eigen ambities te verwezenlijken.
Allereerst nemen de verschillen tussen de regio’s toe. Waar de druk op de huizenmarkt in Amsterdam groot blijft, is er in Limburg sprake van krimp. Ten tweede ziet Vogelaar dat zowel overheid als consumenten veeleisender worden als het gaat om de kwaliteit van woningen. Niet alleen willen veel mensen groter wonen en een tuin hebben, ook worden er steeds meer eisen aan duurzaamheid gesteld.
De derde ontwikkeling is dat de gemakkelijke bouwlocaties in de steden op zijn. Nieuwbouwprojecten worden daardoor steeds ingewikkelder.
Vogelaar wil vanwege die ontwikkelingen per regio specifieke afspraken over nieuwbouw gaan maken. Die worden vervolgens vastgelegd in een zogenoemd gebiedsdocument. Daarin wordt de woningbouwopgave en de uitvoerbaarheid daarvan per regio vastgelegd.
Veel meer dan nu wil Vogelaar dat in de periode 2010-2020 de woningbouw integraal wordt bezien met andere ruimtelijke opgaven als bereikbaarheid, waterberging, groen, bedrijfsterreinen en milieu. Ze zal daarom een aantal projecten aanwijzen die als ‘icoonprojecten’ gaan dienen op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit.
Uiteindelijk schat de minister dat er tot 2020 nog behoefte is aan dik 725.000 nieuwe huizen, inclusief de woningen die in de plaats komen voor te slopen woningen.

Reageer op dit artikel