nieuws

Gebiedsontwikkeling status van hype voorbij

bouwbreed Premium

Gemeenten laten nog veel steken vallen bij gebiedsontwikkelingen. Directeur-generaal Chris Kuijpers van VROM waarschuwt dat voor grove blunders als zij hun kennis niet snel bijspijkeren.

Gebiedsontwikkeling is ‘hot’, als onderwerp, maar staat tegelijk synoniem voor complex. Inmiddels is er een zestigtal voorbeelden van gebiedsontwikkeling zoals Wateringse Veld, Meerstad, de Wieringenrandmeer en Perkpolder. Gemiddelde looptijd voor de herinrichting van een gebied is tien jaar en per definitie ingewikkeld door de verschillende partijen en functies. Projecten ver van de Randstad lijken daarbij succesvoller te verlopen dan de initiatieven in het Westen, is de ervaring van hoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw.
De discussie in Nederland spitst zich de afgelopen maanden vooral toe op de manier van samenwerken tussen marktpartijen en overheden. Veel onwetendheid over de interpretatie van de uitspraken uit Brussel in de zaken Auroux en Vat­horst maken gemeenten schuchter. Het ministerie organiseerde afgelopen voorjaar diverse bijeenkomsten om uit te leggen dat ondanks de jurisprudentie nog wel degelijk publiek-private samenwerkingen mogelijk zijn. Desondanks worstelen veel gebiedsontwikkelingen juist met de uitwerking en verdeling van publiek en privaat. Een onderwerp dat volgens internationaal onderzoek van Habiforum in andere Europese landen nauwelijks speelt.

Provincies

Volgens Kuijpers is gebiedsontwikkeling de status van hype voorbij en door de Nota Ruimte geagendeerd als nieuw manier van samenwerking. “De afgelopen periode is vooral geïnvesteerd in opleiden van mensen bij de provincies. De kennis bij gemeenten blijft echter achter; er blijkt een schreeuwend tekort van ambtenaren op het gebied van ruimtelijke ordening. Maar als de basis niet op orde is, zal in de toekomst veel fout gaan”, waarschuwt de directeur-generaal. Naar zijn smaak is de afgelopen jaren ook te veel tijd gaan zitten in het aftasten tussen partijen, waarbij voorbij wordt gegaan aan de inhoud.
Met de nieuwe wet ruimtelijke ordening, die afgelopen week in werking is getreden, en de bijbehorende grondexploitatiewet is de gereedschapskist van het Rijk goed op orde. Voor nog bestaande knellende wetgeving speelt het ministerie van VROM met de gedachte om specifieke ontheffingen toe te staan. “Een soort ‘stad en milieu’ versie 2.0”, suggereert Kuijpers met serieuze ondertoon.
Maar de nieuwe manier van werken op het gebied van ruimtelijke ordening dreigt ook tot een marketingterm te verworden. Naast de term is ook echt een fundamenteel andere manier van samenwerken nodig, benadrukt de topambtenaar. “Laten we vooral de inhoud niet vergeten.” Het ministerie slaat de handen ineen met TU Delft, Habiforum en Nirov om een nieuwe webportal te lanceren. De site www.gebiedontwikkeling.nu is een poging om de versnipperde kennis bijeen te brengen.

Reageer op dit artikel