nieuws

ENCI wil tot 2020 mergel winnen

bouwbreed

ENCI blijft proberen tot 2020 mergel te winnen in de Sint Pietersberg. Als tegenhanger van het burgerinitiatief is het personeel van de cementfabriek een eigen actie begonnen.

De provincie koerst aan op stopzetting van de mergelwinning tot 2015. Dat is
het gevolg van een actie van ENCI Stop dat met 6000 handtekeningen een motie
afdwong bij de Provinciale Staten. Het personeel van ENCI is na de laatste
bijeenkomst van de Statencommissie een eigen initiatief begonnen en zamelt
handtekeningen in voor langer openhouden. Volgens directeur Erens van locatie
Maastricht halen de medewerkers gemakkelijk het dubbele aantal handtekeningen
op. De gemiddelde leeftijd van het personeel in Maastricht is 48 jaar. Als de
mergelwinning tot 2020 door mag gaan, kan het bedrijf op een nette manier
afscheid nemen van de medewerkers. “Niemand hoeft bang te zijn dat we daarna
gaan ijveren voor langere openstelling,” garandeert Erens. “De goede mergel is
dan op en andere gebieden hebben we al teruggegeven aan de natuur.” De plannen
hoe de invloed van de mergelwinning op de omgeving te stoppen krijgen meer vorm.
Door slimme toepassing van ‘damwanden’ hoopt ENCI de verdroging van de omgeving
tegen te gaan. Het betreft dammen van natuurlijke kalksteen, met langgerekte
waterbassins zo halverwege de hoogte. De waterdruk die dat oplevert, zorgt voor
voldoende tegendruk voor instromend grondwater vanuit het Jekerdal. Dat idee is
met Arcadis en Haskoning uitgewerkt en gebruikt de slechte waterdoorlatendheid
van de kalkzandsteen, die toeneemt als er water met opgeloste kalk doorheen
wordt geperst. Met de groeve sluit ENCI ook de klinkeroven, maar maalbedrijf en
cementproductie gaan door. De klinker wordt dan aangevoerd vanuit een winlocatie
bij Luik van moederbedrijf Heidelberg Cement.

Reageer op dit artikel