nieuws

Eerste Kamer stelt bouw diep teleur

bouwbreed Premium

De bouw is diep teleurgesteld dat de Eerste Kamer de nieuwe Aanbestedingswet heeft weggestemd. De blokkade veroorzaakt volgens Bouwend Nederland een stevige deuk in het vertrouwen in de overheid.

Voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland noemt het wrang dat het
bedrijfsleven zich afgelopen tijd zo heeft ingespannen om de
uitvoeringsmaatregelen voor de nieuwe wet bruikbaar te helpen maken. Nu is de
sector weer terug bij af. Hij vindt simpelweg dat de overheid tekort is
geschoten. “De huidige aanbestedingspraktijk is hard aan verandering toe.
Momenteel blijft innovatie uit, staat de markt buitenspel en worden contracten
amper op kwaliteit maar bovenal op prijs gegund. Dan krijg je niet het beste
product”, zegt Brinkman. Hij ergert zich dat de aanbestedende diensten naar
eigen inzicht eisen kunnen blijven stellen aan marktpartijen. Het is voor hem
meer dan gewenst een einde te maken aan de willekeur van de vierduizend
aanbestedende overheidsdiensten. Furieus is ook Theo van der Kuil, voorzitter
van MKB Infra. “Ik begrijp er niks van, het is onvoorstelbaar”. Net als VNO-NCW,
MKB Nederland en Bouwend Nederland deed Van der Kuil eind vorige week nog een
dringende oproep aan de senaat om de Aanbestedingswet te aanvaarden, ook al
verdient de wet niet de schoonheidsprijs. In zijn ogen blijft het een chaos in
aanbestedingsland omdat elke aanbestedende dienst nog steeds zijn eigen beleid
kan voeren. “Daar wilden we juist vanaf. Voor bedrijven betekent dit dat we
opgezadeld blijven met hoge administratieve lasten”, vindt hij.

Argument

Van der Kuil snapt niets van VVD-senator Liesbeth Kneppers die als argument
aanvoerde dat de bureaucratie voor aanbestedende diensten toeneemt met de nieuwe
wet. “Ik val daarvan werkelijk van mijn stoel. Ze zou eens een weekje stage
moeten lopen bij een bouwbedrijf om te zien wat het voor aannemers betekent.”
Ook houdt het verwerpen van de wet in dat de laagste prijs als gunningscriterium
blijft regeren, hetgeen remmend werkt op innovaties. De praktijk van overdreven
eisen die aan bedrijven worden gesteld, waardoor het midden- en kleinbedrijf
nauwelijks kansen heeft mee te dingen, kan nu evenmin worden aangepakt. >
Commentaar 5 > Economie 7

Reageer op dit artikel