nieuws

Bouwsteiger opnieuw plaats met veel te grote risico’s

bouwbreed

Bouwers blijven sloddervossen op de steiger. In een kwart van de gevallen ontbreken adequate veiligheidsmaatregelen.

Arbospecialist Aboma+Keboma noemt in zijn jongste Veiligheidsmonitor de tekortkomingen op de steiger ronduit teleurstellend.
Vooral ten aanzien van het voorkomen van valgevaar verslechterde de situatie afgelopen jaar. Bij de inrichting van werkvloeren troffen de inspecteurs in 46 procent van de gevallen mankementen aan. Bij stabiliteit, verankering en schoring werden in 39 procent van de controles tekortkomingen vastgesteld.
Op het vlak van het gebruik en onderhoud van steigers signaleert de Veiligheidsmonitor verbeteringen. Aboma+Keboma vermoedt invloed van de cursus over deskundig toezicht. In elk geval scoorden bedrijven die aan de opleiding deelnamen beter dan gemiddeld. Ten aanzien van gebruik en onderhoud gaat, ondanks alle inspanningen, nog steeds een op de drie bedrijven in de fout.
De Veiligheidsmonitor van 2007 is gebaseerd op 83.930 waarnemingen, verricht tijdens 2753 inspecties. Over de gehele linie toont Aboma+Keboma zich tevreden. Het goede nieuws is dat op vrijwel alle onderwerpen beter is gescoord dan in 2006.
Grootste problemen hebben de aannemers nog steeds met het opstellen van Veiligheids 0x26 Gezondheidsplannen. Ook de uitvoering van de plannen vlot niet altijd even goed. In een derde van de gevallen volgde een kennisgeving aan de Arbeidsinspectie. Het aantal tekortkomingen in de ontwerpen van de V0x26G-plannen daalde van 38 naar 34 procent.
De opvallende vermindering van het aantal fouten bij de uitvoering valt te verklaren uit de stijgende aandacht voor het gevel- en dakonderhoud. Ook het gewijzigde Arbobesluit bouwproces, dat minder strenge eisen stelt, helpt een handje.
De tekortkomingen op de bouwplaats daalden – op 19.761 waarnemingen – van 6 tot 5 procent ten aanzien van de bedrijfshulpverleners, de verlichting en de noodplannen. Aboma+Keboma constateert dat vooral de verlichting in trappenhuizen en parkeergarages te wensen overlaat.

Reageer op dit artikel