nieuws

Bestrijden files A15 vraagt rigoureuze aanpak

bouwbreed

Een speciale Verkeersonderneming gaat ervoor zorgen dat de Rotterdamse haven en omliggende gebieden ook tijdens de verbouwing van de A15 en aanleg van de Tweede Maasvlakte bereikbaar blijven.

‘Onorthodoxe maatregelen’ zijn volgens havendirecteur Hans Smits nodig omdat de filedruk ook in het jaar 2007 alweer met 22 procent steeg. Het dichtslibben van de wegen richting de havens is volgens hem een ernstige bedreiging van de concurrentiepositie van de haven.
Wanneer dit najaar de bouw van de Tweede Maasvlakte begint en in 2010 de verbreding van de A15, is het onvermijdelijk dat de problemen verergeren. Met de oprichting van de Verkeersonderneming gaan Havenbedrijf, gemeente, stadsregio Rotterdam en Rijkswaterstaat gezamenlijk de verwachte files te lijf.

Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming moet zorgen voor optimaal gebruik van de beschikbare wegcapaciteit. Sinds kort zorgen weginspecteurs er al voor dat ongevallen versneld worden afgehandeld. Verder ijvert de onderneming voor reductie van het spitsrijden met 20 procent door uitbreiding van collectief vervoer en vervoer over water, beloning van rijden buiten de spits en een project voor nachtelijk goederenvervoer. De Verkeersonderneming opent verder een loket waar vragen en ideeën ten aanzien van verkeer en vervoer rond de A15 kunnen worden gedeponeerd. De verbouwing van de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein gaat vijf jaar duren. Van het vervoer van en naar de Rotterdamse haven gaat 60 tot 70 procent via deze weg.
Volgens verkeersminister Camiel Eurlings, die gisteren het officiële startsein gaf voor de onderneming, is een organisatie “die over de grenzen van de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen heen kan stappen” dringend noodzakelijk. Eurlings: “Bij ongewijzigd beleid gaat het verkeer in de regio volledig vastlopen.”

Reageer op dit artikel