nieuws

Afsluitdijk verdeelt consortia

bouwbreed

Acht consortia hebben hun plannen voor de Afsluitdijk ingediend. Dat ze ‘slechts’ ontwerpen voor een kabinetsbesluit, verdeelt de partijen in twee kampen.

Osmosecentrales, kwelders, een watermachine, energie opwekken met valwater, spuien en slikken; acht consortia hebben hun ideeën voor de toekomstige Afsluitdijk ingeleverd bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Speciale commissies bepalen welke partijen (drie tot vijf) hun plannen in het najaar verder mogen uitwerken. Een echte winnaar zal er nooit zijn, want het finalistenwerk is voorlopig ‘slechts’ voer voor een nog te nemen kabinetsbesluit. Volgens Wim Leendertse, projectleider bij Rijkswaterstaat is deze aanpak nieuw. “Normaal ontwerpen en adviseren wij, nu doet de markt dat.”
Het leidde in maart van dit jaar tot tot hevige discussie. “Er ontstonden twee kampen. De bouwgerelateerde partijen kregen het gevoel dat onze marktconsultatie een prijsslag zonder prijs zou worden”, aldus Leendertse. De meer “ontwikkelende” partijen begrepen de marktverkenning wel.
Uiteindelijk dienden acht consortia, samen goed voor dertig bedrijven, hun plannen in. Volgens Leendertse duidt dat op een grote belangstelling voor het fenomeen Afsluitdijk. Daarnaast concludeert hij dat alle partijen zich toch kunnen conformeren aan de aanpak. De consortia kregen een vergoeding van 37.500 euro en de garantie dat eventuele technische innovaties op papier achter “slot en grendel” blijven.
Hoewel Leendertse enthousiast is over de meest uiteenlopende plannen vindt hij dat het kabinet zich eerst moet richten op de primairetaak van de Afsluitdijk: veiligheid. “Bouwen met de natuur brengt nog te veel onzekerheden met zich mee. We zullen de komende jaren stapsgewijs verschillende experimenten moeten uitvoeren.”

Osmosecentrale

Het valt Leendertse op dat de osmosecentrale (energie) in vrijwel in alle plannen terugkeert. Interessant vindt hij de visie van Arcadis die een watermachine aan de zuidkant van de Afsluitdijk voor ogen heeft. Het gebied met een oppervlakte van 50 vierkante kilometer zou kunnen functioneren als een machine met zoet- en zoutwaterkleppen, met een getijdenklep en pompen. Door een opening met stormvloedkering in de Afsluitdijk ontstaat er getijdenbeweging.
Ook het valmeer van het consortium van Wubbo Ockels spreekt bij Leendertse tot de verbeelding. “Maar zijn plan is wel grootschalig. Dat zie je in de kosten weglopen.”
> Nieuws 3

Reageer op dit artikel