nieuws

Aannemer schat zzp’er niet goed in

bouwbreed

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de vei-ligheid van zzp’ers in de bouw. De kamer, onder aanvoering van CDA’er Ad Koppejan, stelt de kennis van de zzp’er in (veiligheids)regels ter dis-cussie waardoor zzp’ers vaker slachtoffer worden van ongelukken. Volgens directeur Menno Kloostra van Detaned, een zzp-de-tacheerder, ligt het probleem bij de aannemer.

De discussie over veiligheid wordt ook volstrekt onjuist gevoerd als de schuld bij de kennis van de zzp’er wordt neergelegd. De zzp’er werkt namelijk juist veel veiliger en is hier veel bewuster mee bezig. Als een on-geval plaatsvindt is de zzp’er zijn inkomsten kwijt en direct uit de roulatie. In het geval van een on-veilige situatie is het zelfs veel mak-kelijker om het werk neer te leg-gen dan iemand in loondienst. Er bestaat geen gezagsverhouding en een zzp’er kan de volgende dag makkelijk weer elders aan de slag gaan.

Pijnpunt

Het grote probleem zit ‘m in het feit dat cao-personeel beter op de hoogte wordt gebracht van de ins- en outs van het project, de geva-ren en risico’s.
Het pijnpunt ligt dus niet bij de zzp’er maar bij de aannemer die de zzp’er niet op kwaliteit en waarde inschatten. Het instellen van regels en voorschriften schiet écht zijn doel voorbij als niet op voorhand de medewerker goed geïnformeerd wordt over de gevaren en risico’s van het project. Je kunt nog zo goed op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften voor gevaarlijke stoffen, echter als de bouwer niet meldt dat ermee gewerkt wordt gaat het fout. Dus geen wijziging in regelgeving. Ze zijn prima op de hoogte en kennen gevaren en risico’s. Van belang is wel dat iedere zzp’er zijn VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) heeft en dit is iets waar wij continu op aansturen. De bij ons ingeschreven zzp’er motiveren we met een flinke korting op de cursus en door de cursusdag inclusief examen op zaterdag te organiseren. Ik begrijp overigens niet dat nog zoveel instanties de VCA-cursus, die in één dag behaald kan worden, doordeweeks aanbieden. Een zelfstandige wil geen omzet mislopen dus doordeweeks is geen optie.
Verzekeren
Als de overheid zich echt graag wil bekommeren om de zzp’er ligt er een veel groter probleem. De zzp’er kan zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De over-heid stelt hiervoor vele fiscale aftrekmogelijkheden beschikbaar waardoor het aanzienlijk goedkoper wordt om je tegen de risico’s te wapenen. Echter, doordat vele zzp’er hiervan door de overheid onvoldoende op de hoogte worden gebracht, verzekeren zzp’er zich niet en raken ze in grote problemen als zij langdurig uit de running zijn door lichamelijke klachten of een ongeval. Uit onderzoek op initiatief van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van mei dit jaar blijkt dat tussen de 50 en 75 pro-cent van de zzp’ers zich niet verzekert tegen arbeidsongschikt- heid. Bij ons is het vergelijkbaar met het onderzoek ook zo’n 70 procent. In plaats van dat ze zich druk maken over veiligheid, dat bij zzp’er veelal goed zit, moet de overheid eens actie ondernemen op deze schrikbarende cijfers. Echter in plaats daarvan blijft het op dit vlak stil en bekommerd zij zich om iets dat al heel lang goed geregeld is. Maar eerlijk is eerlijk we moeten vandaag de dag ook niet meer verwachten dat de hard-werkende burger van de overheid krijgt waar hij recht op heeft.

Reageer op dit artikel