nieuws

Aanbesteders leren van megawerken

bouwbreed

Megaprojecten verlopen nooit zonder strubbelingen. ProRail en Rijkswaterstaat slaan de handen ineen om lessen en conclusies te trekken uit tien grote infraopdrachten.

Alle betrokken projectdirecteuren hebben elkaar afgelopen week voor het eerst ontmoet in het kader van KING (Kennis IN het Groot). Op initiatief van ProRail en Rijkswaterstaat worden de komende twee jaar vaker bijeenkomsten georganiseerd waarin tien overlappende onderwerpen van tien miljardenopdrachten centraal staan. Het betreft de hsl-zuid, Betuweroute, Noord-Zuidlijn, Ruimte voor Rivier, Tweede Maasvlakte, Hanzelijn, Maaswerken, A2, A73 en de grote stationsprojecten.
Deze bevinden zich in verschillende stadia van uitvoering en kampen met diverse soorten problemen. De behoefte is groot kennis en ervaringen uit te wisselen. HID Leendert Bouter van de Bouwdienst coördineert het project en waakt ervoor dat de kennis centraal beschikbaar komt. Achterliggend idee vormen de vele raakvlakken op terreinen als projectbeheersing, contracten, techniek en communicatie met de omgeving. Alle projecten kennen een lastige onderhandelingsfase, geruzie over de risicoverdeling en een ingewikkeld contract. Tijdens de uitvoering zijn er altijd onverwachte tegenvallers, kritische omwonenden en dreigende rechtszaken.

Versnipperen

Wat is dan een slimme aanpak? Hoe groot mag de invloed van de politiek op het project zijn? Daar zijn op basis van ervaringen conclusies uit te trekken en structuren in aan te brengen. Door kennis te delen kunnen opdrachtgevers van elkaar leren, maar zijn vooral lessen te trekken voor toekomstige opdrachten. De grote opdrachtgevers beginnen nu voor elk project weer van nul af aan en tuigen hapsnap hun projectbureau op. Ervaring en kennis versnipperen na afloop van een project of lekken weg naar het bedrijfsleven. De gedachte is om met het vergelijken van de projecten basiskennis te vergaren die dient als leidraad voor managers bij het opzetten van nieuwe infrastructurele projecten.

Reageer op dit artikel